23 de juliol de 2019
23.07.2019

Nissan recorda les claus per a una conducció més eficient

Engegar el motor sense trepitjar l'accelerador, circular amb marxes més llargues i a baixes revolucions o reduir la marxa com més tard millor especialment en les baixades, ajuda a reduir el consum de combustible

23.07.2019 | 19:07

Aquests dies són dies de molts desplaçaments per les nostres carreteres, la qual cosa posa de manifest la necessitat d'incrementar la seguretat, però alhora, i per raons mediambientals, és important promoure una major eficiència energètica a les carreteres. Els preus dels combustibles s'han apujat més d'un 6 % en el que portem d'any, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, per la qual cosa reduir el consum de carburant també significa estalvis considerables a l'hora de fer servir el vehicle en els trajectes programats.

El transport és el sector que més energia consumeix a Espanya i arriba a un 40 % del total nacional. En aquest sentit, tan sols el vehicle turisme representa aproximadament el 15 % de tota l'energia final consumida a Espanya .

En aquest context, l'ús racional dels mitjans de transport i la gestió eficient de les flotes de vehicles és un element cada vegada més important per aconseguir un major estalvi energètic en el sector del transport. En línia amb el seu compromís amb la mobilitat sostenible, Nissan promou algunes de les pràctiques que s'han de tenir en compte durant la conducció per a una major eficiència energètica.

Se sent parlar de la conducció eficient, però... el consumidor sap realment de què es tracta? Bàsicament, és introduir canvis en els hàbits de conducció per adaptar-los a les innovacions introduïdes en els motors actuals, que permeten reduir el consum de carburant i la contaminació ambiental, augmentar la seguretat en carretera, millorar el confort dels ocupants€

Nissan, sobre la base d'un decàleg elaborat per la Direcció General de Trànsit i l'IDAE (Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic), recorda deu consells de conducció eficient.

Els beneficis d'una conducció eficient es poden resumir en:

- Un estalvi mitjà de combustible del 15 %
- Millora mediambiental
- Reducció del 15 % de les emissions de CO2
- Disminució de la contaminació acústica
- Augment del confort del vehicle
- Reducció de l'estrès del conductor
- Disminució del risc d'accidents

Tecnologies d'impuls a la conducció eficient

Cal recordar que el vehicle elèctric és un aliat indiscutible en la conducció eficient, i no només perquè és l'únic vehicle 100 % zero emissions sinó perquè la seva forma de conducció ajuda considerablement a rebaixar l'estrès del conductor i a incrementar la seguretat dels ocupants del vehicle, així com a reduir la contaminació acústica. En aquest sentit, Nissan, capdavanter en aquesta tecnologia, també ho és al mercat espanyol, i lidera la mobilitat elèctrica zero emissions amb els seus dos vehicles, Nissan LEAF i Nissan e NV200.

A més, Nissan és l'única marca capaç d'oferir als usuaris vehicles electrificats, serveis energètics i energia portàtil. Nissan aposta per una conducció més emocionant i, al mateix temps, més eficient gràcies a la reducció de les emissions i un major estalvi de combustible. La companyia està desenvolupant noves tecnologies de sistemes de propulsió, mentre persegueix també l'objectiu de zero emissions.

Un dels productes estrella de la companyia és el Nissan LEAF, líder del mercat de vehicles elèctrics a Espanya, que incorpora el sistema e Pedal. Aquest sistema té com a objectiu buscar la simplificació en la tasca de conducció. Per primera vegada l'accelerador es converteix en el pedal que gestiona tant l'acceleració com el fre en un únic element. Un altre dels exemples de sistemes per a l'eficiència energètica de Nissan és la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), que combina la càrrega bidireccional, la qual cosa permet als vehicles elèctrics integrar-se totalment a la xarxa elèctrica.

A més, la companyia va presentar un pla de sostenibilitat l'objectiu del qual és reduir l'impacte ambiental de l'empresa, reforçar la diversitat i la inclusió, i millorar la governança, d'acord amb el pla a mitjà termini Nissan M.O.V.I. 2022 de l'empresa. Entre d'altres, la companyia té l'objectiu de disminuir un 40 % les emissions de CO2 de vehicles nous per a l'exercici 2022 en comparació amb els nivells de l'exercici 2000, gràcies, en part, a l'augment dels vehicles elèctrics.

Decàleg de conducció eficient


1 ENGEGAR I POSADA EN MARXA
Engegar el motor sense trepitjar l'accelerador.
Iniciar la marxa immediatament després d'engegar el motor.
Amb motors turboalimentats, esperar uns segons abans d'iniciar la marxa.

2 PRIMERA MARXA
Fer-la servir només tot just iniciar la marxa.
Canviar a segona al cap de 2 segons o 6 metres aproximadament.

3 ACCELERACIÓ I CANVIS DE MARXES
Segons les revolucions
Amb motors de benzina, entre les 2000 i les 2500 rpm.
Amb motors de dièsel, entre les 1500 i les 2000 rpm.
Segons la velocitat
En 2a marxa: al cap de 2 segons o 6 metres.
En 3a marxa: a partir d'uns 30 km/h.
En 4a marxa: a partir d'uns 40 km/h.
En 5a marxa: a partir d'uns 50 km/h.
En 6a marxa: a partir d'uns 60 km/h.
Accelereu després de realitzar el canvi.

4 UTILITZACIÓ DE LES MARXES
Circular tant com es pugui amb marxes llargues i a baixes revolucions.
En ciutat, sempre que sigui possible, utilitzar la 4a i la 5a marxa, i respectar sempre els límits de velocitat.

5 VELOCITAT DE CIRCULACIÓ
Mantenir-la el més uniforme possible: buscar la fluïdesa en la circulació i evitar les frenades, acceleracions i canvis de marxes innecessaris.

6 DESACCELERACIÓ
Aixecar el peu de l'accelerador i deixar rodar el vehicle amb la marxa seleccionada en aquest instant.
Frenar de manera suau amb el pedal del fre.
Reduir de marxa tan tard com sigui possible, i posar especial atenció a les baixades.

7 ATURADA
Sempre que la velocitat i l'espai ho permetin, aturar el cotxe sense reduir prèviament de marxa.

8 PARADES
En parades perllongades (per sobre dels 60 segons) és recomanable apagar el motor.

9 ANTICIPACIÓ I PREVISIÓ
Conduir sempre amb una distància de seguretat adequada i un camp de visió ampli que permeti veure 2 o 3 vehicles per davant.
En el moment en què es detecti un obstacle o una reducció de la velocitat de circulació a la via, aixecar el peu de l'accelerador per anticipar-se a les següents maniobres.
La previsió ens permet advertir amb suficient anticipació els imprevistos que puguin sorgir a la via.

10 SEGURETAT
En la majoria de situacions, aplicar les regles de la conducció eficient contribueix a l'augment de la seguretat vial.
Però, òbviament, hi ha circumstàncies que requereixen accions específiques diferents per tal que la seguretat vial no es vegi afectada.
En qualsevol cas, quan hi hagi conflicte entre la conducció segura i l'eficient, ha de prevaler la seguretat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook