Les dones representen més del 56% de les persones ateses en projectes d’extrema vulnerabilitat, d’ocupació i de gent gran de la Creu Roja a Girona. Durant el 2022, l'entitat va atendre 13.144 dones en projectes d'extrema vulnerabilitat (40% del total), 598 dones en programes d’ocupació (57%) i 1.827 en programes de gent gran (74%). En aquest darrer programa, de fet, és on hi ha una proporció més alta de dones. A més d'aquests projectes, la Creu Roja compta amb programes exclusivament per a dones en dificultat social, on s'han atès 535 usuàries durant l'any passat.

D'altra banda, l'organització també disposa del servei d'Atenció i Protecció (ATENPRO) de teleassistència mòbil, que permet a les dones víctimes de violència masclista posar-se en contacte amb la Creu Roja de forma immediata si es troben davant d'una situació d'emergència. Durant el 2022, aquest servei ha arribat a prop de 424 dones.

A més, el 2022, Creu Roja ha acompanyat 26 persones de diversos orígens (Nigèria, Cuba, Colòmbia, Polònia, Veneçuela, Bulgària, Hondures i Guinea) dins el projecte de Protecció a dones i famílies en situació de tràfic d'éssers humans que es porta a terme les assemblees de Figueres i Girona.

En aquest projecte es realitza atenció directa a les persones detectades com a víctimes de tràfic per tal de facilitar-los suport emocional i atenció per cobrir les necessitats bàsiques, i també es realitzen sortides a carretera a la zona de l'Alt Empordà per tal d'apropar-nos a les dones i donar a conèixer el projecte. El projecte té per objectiu facilitar el suport i l'acompanyament necessaris per facilitar que les persones puguin sortir de l'entorn en el qual es produeix la seva explotació sexual o laboral.

En l'àmbit de l'atenció a persones amb problemes de salut, les dones representen el 62% de les intervencions -en accions d'assistència i de promoció de la salut i de prevenció de malalties transmissibles, accidents, o addiccions- amb 1.049 dones d'un total de 1.619 persones ateses.