Girona

El PSC gironí demana l’aprovació de l’Estatut del Municipi Rural aquest any

A Girona hi ha 160 municipis de menys de 2.000 habitants i 87 de menys de 500 que s’enfronten al problema la pèrdua de població

Pere Casellas, president del grup socialista a la Diputació de Girona

Pere Casellas, president del grup socialista a la Diputació de Girona / PSC

Emporda.info

El PSC a la Diputació de Girona vol que aquesta institució tingui un paper actiu en la recerca de solucions efectives per als problemes dels municipis rurals i, per aquest motiu, ha presentat una moció per reclamar a la Generalitat que agilitzi l’aprovació de l’Estatut del Municipi Rural (EMR) abans de final d’any. La moció explica que aquest Estatut “ha de ser una llei que doti als municipis rurals d'autonomia de gestió i autonomia financera i que els blindi de qualsevol ingerència legislativa sorgida del Parlament o des de disposicions del mateix Govern de la Generalitat”.

A més, la moció també preveu que la Diputació manifesti la preocupació “per la situació d’emergència a causa de la manca de desenvolupament que afecta molts dels municipis de la demarcació de Girona”, en especial els de menys de 2.000 habitants.

El president del grup socialista a la Diputació, Pere Casellas, ha explicat que en els darrers mesos les entitats municipalistes i també el lobby d’ajuntaments Eines de Repoblament Rural han treballat amb intensitat per aconseguir que el govern català tiri endavant l’EMR. I ha recordat que a la demarcació de Girona “hi ha 160 municipis de menys de 2.000 habitants -87 dels quals en tenen menys de 500- que representen el 72,3% del conjunt de la demarcació”.

Aquests municipis s’enfronten al problema de la pèrdua contínua de població i necessiten polítiques que aportin incentius a favor de l’arrelament de les persones al territori, així com establir un punt de partida per recuperar l’equilibri territorial. “Malgrat que les entitats municipalistes, organitzacions, altres entitats i persones en l’àmbit individual fa temps que treballen perquè les administracions superiors a Catalunya i a l’Estat abordin seriosament el problema del món rural en tots els seus vessants, la pèrdua de població en la majoria de municipis rurals s’ha anat agreujant any darrere any”, ha lamentat Casellas.

La moció socialista planteja que aquest tipus de municipis necessiten mesures específiques per fer més àgil l’administració, ja que “en general no tenen, i tenen molt difícil obtenir-la, una infraestructura administrativa que serveixi perdonar compliment a totes les normatives existents”. És per aquesta realitat que la moció aposta, en la seva part expositiva, per “la derogació o flexibilització de normatives que no tenen sentit per als municipis rurals”. Una situació que proposen canviar per “una exigència burocràtica proporcionada i lligada a la realitat rural”.

A més, la moció també indica que moltes de les eines que es necessiten per solucionar els problemes dels pobles rurals “no requereixen cap finançament, sinó que es basen en el principi d’autonomia municipal dels ajuntaments, que, tanmateix, són l’administració més propera a la ciutadania i, per tant, pretenen revertir la tutela constant per part d’altres administracions que viuen avui dia els ajuntaments”.

“No volem la Catalunya urbana i metropolitana i una altra Catalunya rural oblidada; només hi ha d’haver un sol país en el qual tothom tingui les mateixes oportunitats, basades en l’equitat social i territorial”, ha manifestat Pere Casellas. “De fet, com més esforços fem a les zones rurals més gran serà també el benefici per a les zones més densament poblades. La sostenibilitat del territori de Catalunya només serà possible amb equilibri territorial i igualtat d’oportunitats per a tothom, es visqui on es visqui”.