L'Agència Catalana del Consum (ACC) ha posat en marxa la campanya "Amb joguines segures, jugaràs més i millor". Des d'aquest organisme de la Generalitat informen que és molt important conscienciar les persones consumidores perquè sempre que comprin qualsevol producte, i molt especialment quan es tracta de joguines o productes adreçats als infants, ho facin en establiments de confiança i parin molta atenció a l'etiquetatge.

Consells de compra i d'ús de les joguines

 • És recomanable que adquirim les joguines només en establiments de confiança i que parem molta atenció a l'etiquetatge.
 • Fixeu-vos en les possibles restriccions d'edat: escollim sempre productes apropiats per a l'edat i les capacitats de l'infant. No permetem que els infants de 0 a 3 anys utilitzin productes amb l'advertència "No apte per als menors de 36 mesos".
 • Compte amb els productes que tinguin elements petits que es puguin desmuntar, ja que podrien empassar-se'ls, o aquells que tinguin parts tallants, especialment si són per a menors de 36 mesos.
 • Les piles de les joguines elèctriques han de quedar ocultes amb una tapa segura que no permeti que els infants pugin accedir-hi.
 • Les joguines amb cordes o cordons llargs poden enredar-se en el coll dels infants i escanyar-los. No pengem joguines amb cordons, llaços o cintes llargs.
 • Els productes adreçats als infants han d'estar fabricats amb materials de baixa combustibilitat.
 • Llegiu les instruccions i les advertències del fabricant. El segell CE indica que el producte compleix la normativa europea de seguretat, rebutgem els que no el porten.
 • Seguiu les instruccions d'ús i de muntatge i conservem-les per si les hem de consultar en algun moment.
 • Retireu els embolcalls (bosses de plàstic, etc.), ja que poden provocar asfixia.
 • Valoreu també els aspectes educatius de les joguines, evitem els continguts violents i les distincions sexistes. En aquest sentit, l'ACC col·labora amb l'Institut Català de les Dones per difondre la campanya "Trenquem estereotips".

Dades mínimes obligatòries que han d'aparèixer en l'etiquetatge de les joguines són:

 • La marca CE, que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries. Significa que el fabricant declara que el producte compleix tots els requisits aplicables a la seguretat i n'assumeix la plena responsabilitat.
 • Un número de lot, sèrie, model o qualsevol altre element que permeti la identificació de la joguina.
 • El nom i la marca del producte.
 • La raó social i l'adreça del responsable de la joguina (fabricant, importador o venedor).
 • Les instruccions i advertències d'ús i restriccions d'edat, si n'hi ha. En el cas que la joguina presenti restriccions d'ús, s'han d'advertir els possibles riscos, així com la forma d'evitar-los -per exemple, la necessitat d'assegurar-se que la joguina es fa servir només sota la supervisió d'un adult- i s'han d'indicar aspectes com ara el rang d'edat recomanada.