L'Escola Ruiz Amado de Castelló d'Empúries està col·laborant amb el Projecte Binding de la Universitat de Barcelona (UB), un projecte destinat a millorar l'aprenentatge de la lectura de l'alumnat. Es tracta d'un programa d'ordinador i cada dia l'infant té una activitat o un joc per fer. És un entrenament dissenyat perquè l'aprenentatge de la lectura sigui eficient i lúdic al mateix temps.

La condició per fer un bon entrenament és que sigui adaptatiu, ni massa fàcil ni massa difícil. Des de l'escola, a més, es demana als pares dels alumnes que facin una pràctica individual de deu minuts al dia ja que és molt convenient agafar l'hàbit de la lectura.

Aquest és un dels canvis metodològics que l'Escola Ruiz Amado ha introduït per afavorir la competència lectora de tot l'alumnat, canvis que han revertit en una notable millora dels resultats. "La lectura és una eina bàsica d'aprenentatge, és per això que es volen detectar al més aviat possible les dificultats lectores en edats primerenques per poder-les abordar", explica la directora, Dora Sala.

Binding ha desenvolupat una metodologia d'entrenament que permet que la majoria dels infants puguin llegir amb una bona ­fluïdesa i una bona comprensió. Cada dia l'alumne realitza una sessió o un joc a l'ordinador. "Cada activitat està adaptada al ritme de cada nen i de cada nena", prossegueix Dora Sala.

La cap d'estudis de l'Escola Ruiz Amado, Marta Bolasell, és la responsable d'aquest projecte, que està adreçat als alumnes de 1r de primària. "El fan tot el grup classe. El curs passat també el van fer els alumnes de P5, tot i que només durant l'últim trimestre, en canvi, a primer, ho treballaran durant tot el curs", exposa Marta Bolasell, a l'hora que es felicita perquè "val a dir que els resultats obtinguts el curs passat van ser sorprenents". Aquest fet ha portat l'escola a continuar treballant en aquesta mateixa línia aquest curs.

Els beneficis pedagògics

En primer lloc, es fa una intervenció de caràcter preventiu a tots els alumnes per tal d'aconseguir que adquireixin una bona base de lectura. També quan hi ha nens més grans i amb dificultat se'ls pot derivar i el poden fer de forma particular. Els beneficis pedagògics d'aquest mètode són, per descomptat, la millora en l'aprenentatge de la lectura, i, per assolir aquesta fita, es treballen la descodificació lectora, la memòria de treball, el vocabulari i la velocitat de processament. "Com més temps s'entreni, més gran serà la velocitat lectora i, com a conseqüència, millor serà la comprensió, ja que la lectura serà més fluïda i amb menys errors", comenten la directora i la cap d'estudis, les quals tenen un lema: "No deixar cap nen enrere."

Els mestres tutors i les mestres d'Educació Especial, que són els que porten a terme el projecte Binding, han rebut assessorament d'un tutor de la Universitat de Barcelona, el qual els va guiant sobre com s'ha de portar a terme cada actuació. Dora Sala assenyala que tot el material que s'utilitza està molt pautat i es pot seguir fàcilment per part del mestre. "A més hi ha un contacte constant entre la tutora del projecte i la professional referent del centre que és la cap d'estudis", anota, alhora que conclou: "La constància en l'entrenament és un factor essencial per millorar. És millor fer poc i sovint perquè el nen estigui content i animat."