El GEiEG va enviar ahir una carta als socis en què assegurava que espera reactivar Sant Ponç en tres setmanes o un mes. «D'acord amb els informes tècnics, les estimacions situen el període aproximat de funcionament de bona part dels serveis en tres setmanes, un més com a màxim, si no hi ha contratemps», assegurava la nota. «Els danys materials encara són inquantificables, però fetes les comprovacions oportunes, i mentre se segueixen estudiant totes les possibilitats, s'està treballant per tornar a obrir les piscines com més aviat millor», explicava el GEiEG, abans d'afegir que «les estimacions situen el període aproximat de funcionament de bona part dels serveis en tres setmanes, un mes com a màxim». L'entitat va voler «agrair les moltíssimes mostres de suport i de preocupació, i l'enorme predisposició a ajudar i col·laborar que ens heu fet arribar aquests darrers dies» i va destacar que «el personal de neteja ha treballat durant els darrers dies sense descans per deixar els espais de Sant Ponç en les millors condicions possibles tant a la zona de vestidors com en la resta d'accessos afectats». La secció de tennis es traslladarà de moment a les instal·lacions de Palau.