Els pressupostos de la Generalitat per al 2024 destinen un total de 41,85 milions d'euros a l'Alt Empordà. Una de les inversions més destacades és la de 16 milions d'euros per a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina al golf de Roses.