El manteniment preventiu s´utilitza per a la conservació d´equips i instal·lacions a través de revisió i reparació que garanteixin el seu bon funcionament i fiabilitat. L'empresa figuerenca Aiterm aconsella a tots els seus cients tenir molta cura del manteniment dels seus equips per a evitar mals majors. El primer objectiu és evitar o mitigar les conseqüències de les fallades de l´equip, aconse­guint prevenir les incidències abans que aquestes ocorrin. Algunes de les tasques per realitzar aquest manteniment són el canvi de peces desgastades, canvis d´olis i lubricants, etc.

Alguns mètodes habituals per determinar quins processos s´han de dur a terme són les recomanacions dels fabricants, la legislació vigent, els consells dels experts i les accions fetes sobre actius similars.

El manteniment preventiu es pot realitzar segons diferents criteris. Un és el manteniment programat, on es fan revisions per temps, hores de funcionament, etc.

Un altre és el manteniment predictiu, que consisteix a descobrir el millor moment per fer reparacions sabent el període màxim de l´ús de màquines i equips. També hi ha el manteniment d´oportunitat, que és per realitzar revisions i reparacions quan no s´usa la maquinària i l´equipament.

Si el manteniment preventiu està ben planificat, pot millorar la productivitat fins a un 25%, reduir un 30% els costos de manteniment i allargar la vida útil de la maquinària i l´equip fins a un 50%.

El funcionament

Els programes de manteniment preventiu tradicionals estan basats en el fet que els equipaments i les instal·lacions funcionen 8 hores laborables al dia i 40 per setmana. Si les màquines i els equips funcionen per més temps, els programes s´han de modificar adequadament per assegurar un bon manteniment i un equip durador. L´àrea d´activitat del manteniment preventiu és de vital importància en l´àmbit de l´execució de les operacions en la indústria de qualsevol mida.

Les estratègies convencionals de "reparar quan es produeixi l´avaria" avui dia ja no serveixen. Actualment, si es vol ser productiu, s´ha de ser conscient que esperar que es produeixi l´avaria comporta uns costos excessivament elevats (deficiències en la qualitat, temps morts, pèrdua de guanys, etc.).