Onze estudiants han rebut aquesta tarda els premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat que atorga el Consell Social de la Universitat de Girona (UdG).

El Consell Social de la UdG, organitza aquests premis que volen promoure i potenciar la recerca entre els joves en un àmbit de proximitat entre l’ensenyament secundari i la UdG. Compta amb la col·laboració de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Patronat Politècnica, l'Escola Universitària ERAM i l'Escola Universitària EUSES.

L’acte d’entrega de premis ha comptat amb la presència de la presidenta del Consell Social, Maria Assumpció Vila; el rector de la UdG, Quim Salvi; la directora de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, Maria Àngels Pèlach; la vocal de formació de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Júlia Breiz; el director de l’Escola Universitària ERAM, Miquel Bisbe; i el director del Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport, Adrià Martín. El publicista Luis Martínez, graduat en Publicitat i Relacions Públiques per la UdG, ha conduït l’acte.

Els treballs premiats pertanyen als àmbits d’humanitats; ciències socials; ciències; tecnologia; medicina; arquitectura; innovació industrial; arts visuals i escèniques i salut i esport. Els guanyadors obtenen un ajut per l'import dels crèdits matriculats en el primer any d'alguna de les titulacions oficials ofertes per la Universitat de Girona, per al curs acadèmic 2023-2024, fins a un màxim de 1.200 euros, en el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta, o una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG, EUSES i Escola Universitària ERAM. A més, es difondran els treballs i es farà una aportació econòmica per a l’estudiant, el tutor i el centre de secundària on s’ha dut a terme el treball.

Tot seguit hi ha el detall dels premiats i premiades:

PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT D’HUMANITATS

TÍTOL DEL TREBALL:

Créixer entre lletres. La visió de l'educació i la infantesa a través de la literatura

NOM I COGNOMS:

Cèlia Picornell Causadias

CENTRE:

Institut de Vilafant

TUTORA

Montserrat Juanola

PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE CIÈNCIES SOCIALS

TÍTOL DEL TREBALL:

Ser subestimats o sobreestimats per la nostra autopercepció. L'efecte Dunning-Kruger

NOM I COGNOMS:

Martina Ize Ortega

CENTRE:

Institut de Sant Feliu de Guíxols

TUTORA.

Natàlia Sánchez Hernández

 

PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE CIÈNCIES

TÍTOL DEL TREBALL:

Ple d’amor vola! Estudi de la presència de gasos d'efecte hivernacle a grans altituds

NOM I COGNOMS:

Patllari Camps Brugada

CENTRE:

Institut Pere Alsius i Torrent (Banyoles)

TUTOR:

Josep Maria Martos Lendínez

TÍTOL DEL TREBALL:

Influència de la lluna en el creixement i desenvolupament de les plantes. (Zea mays i Cynodon dactylon)

NOM I COGNOMS:

Joel Nogué Claret

CENTRE:

Institut de Sant Coloma de Farners

TUTOR:

Joan Cullell Surroca

PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE TECNOLOGIA

TÍTOL DEL TREBALL:

Elevem la velocitat. Estudi sobre el magnetisme i creació d’un model de tren Maglev

NOM I COGNOMS:

Bernard Figueras Geiszinger

CENTRE:

Institut Josep Brugulat (Banyoles)

TUTORA:

Lluís Alemany Burch

TÍTOL DEL TREBALL:

L'impacte dels colors a la Terra. Com influencien els colors al nostre planeta?

NOM I COGNOMS:

Roc Ferrer Soldevila

CENTRE:

Col·legi Maristes Girona

TUTOR.

Montserrat Miralles Corrales

 

PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE MEDICINA

TÍTOL DEL TREBALL

La neurociència de l'embaràs. Com canvia el cervell de la mare?

NOM I COGNOMS

Laura Méndez Muñoz

CENTRE

Institut Font del Ferro (Palafolls)

TUTORA:

Montserrat Rodríguez Rivas

PREMI DE RECERCA SOBRE ARQUITECTURA (COAC)

TÍTOL DEL TREBALL

Arquitectura modular. Disseny i estudi de costos d’un habitatge modular amb contenidors, intel·ligent, sostenible, social i integrador

NOM I COGNOMS

Marc Fontàs Garcia

CENTRE

Institut la Garrotxa

TUTORA:

Núria Salvador Mallarach

PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL

(PATRONAT EPS)

 TÍTOL DEL TREBALL:

Disseny i Construcció d'una CNC controlada per Arduino

NOM I COGNOMS:

Sergi Carmona Sabatés

CENTRE:

Institut Vilablareix

TUTORA:

Pau Suy Frigolé

PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT D’ARTS VISUALS I ESCÈNIQUES

(Escola Universitària ERAM)

 TÍTOL DEL TREBALL:

El cartellisme a la Guerra Civil Espanyola

NOM I COGNOMS:

Ivet Capdevila Codina

CENTRE:

Escola d’Art de Vic

TUTORA:

Mònica Bertran

PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE SALUT I ESPORT (EUSES)

TÍTOL DEL TREBALL:

Realitat virtual complementària a la hidroteràpia en la recuperació del càncer

NOM I COGNOMS:

Natàlia Martínez González

CENTRE:

Institut Cap Norfeu (Roses)

TUTORA:

Carme Lorente