El Consell Socioeducatiu de l’Escala, en què hi ha representats els diferents centres educatius i diferents serveis municipals, es va reunir divendres passat. El consell va donar el vist-i-plau al Protocol d’Absentisme Escolar, que els diferents agents educatius i serveis municipals han estat redactant en els darrers mesos i que haurà de ser aprovat ara pel ple municipal.

Un dels punts destacats de divendres era el balanç del projecte socioeducatiu l’Alternativa, que era el primer any que el servei era gestionat per l’empresa Orió Serveis Educatius. La valoració per part del consell socioeducatiu va ser molt positiva, malgrat que la situació per la Covid-19 no ha permès desenvolupar totes les accions que estaven previstes.

Una cinquantena de nens i joves han passat pels serveis d’intervenció socioeducativa i de suport educatiu. Orió també gestiona l’Espai Jove i el servei de treball comunitari dirigit als joves.

En vista a aquest pròxim curs escolar, els projectes principals seran: Socioeducatius i Suports Educatius; potenciació d’activitats comunitàries; treball amb famílies amb formats comunitaris; ampliació de la població atesa i intervinguda; espai jove; oferir programació de projectes de curta durada, amb inscripcions, treballant els reptes del Pla Local de Joventut; ser un espai de referència, establir-se com a laboratori d’idees/iniciatives; i donar cobertura en continguts a tot tipus de població jove.

Altres projectes que tenen previstos en el programa són, augmentant la presència i incidència al carrer, desenvolupar més Diagnosi de la realitat municipal en l’àmbit de les necessitats dels joves escalencs.

Durant la reunió de divendres passat, també, es van presentar les activitats programades per l’Espai Jove l’Esbotzada en vista a aquest estiu.