Figueres

Curiositats i dubtes que condueixen a descobertes educatives

L'aprenentatge autèntic permet treballar de manera interdisciplinària i globalitzada per afavorir que els alumnes siguin competencials

Curiositats i dubtes que condueixen a descobertes educatives

Curiositats i dubtes que condueixen a descobertes educatives

MAIRENA RIVAS

L'aprenentatge autèntic permet a l'Escola Amistat treballar de manera interdisciplinària i globalitzada per afavorir que els alumnes siguin competencials en tots els àmbits de la vida. La prioritat de l'equip docent de l'escola és que els nens i les nenes tinguin un pensament crític, prenguin decisions, sàpiguen organitzar-se i treballar en equip, siguin creatius i tinguin un esperit solidari. Partint d'aquesta premissa, els projectes a treballar a l'aula els trien ells mateixos, a partir de curiositats i de buscar respostes a preguntes que es plantegen entre ells a partir de contextos reals.

Per exemple, els nens i les nenes que cursen P4 es van preguntar per què volen els avions i, a partir d'aquest interrogant, es va iniciar tot un procés de recerca i investigació, d'hipòtesis i experimentacions, fins a validar la resposta. «Cada projecte demana que els alumnes siguin escoltats», assenyalen les mestres de l'equip directiu, i també apunten que, tenint en compte el mètode científic, s'obre una porta a una curiositat: «Per què quan nedem no ens enfonsem?, Per què les olors a les aules dels més grans són més fortes? Com podem ajudar el planeta?».

«Cada treball permet desenvolupar diferents matèries i competències, ja que tots els aprenentatges estan interrelacionats», anoten les mestres, i hi afegeixen que també és molt important que els mateixos alumnes s'autoavaluïn.