El projecte Medicaments: quin, quan, com combina activitats d'aprenentatge amb activitats de servei en l'àmbit de la comunitat i de l'entorn natural. L'ha elaborat el grup de treball Disseny de Nous Aprenentatges de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, amb el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya i amb Sigre, responsable del reciclatge dels medicaments.

L'objectiu del projecte és que l'alumnat prengui consciència sobre l'ús dels medicaments, tant des del punt de vista de la salut com del medi ambient. Es pretén que l'alumne sàpiga quina és l'actuació més adequada davant problemes de salut freqüents.

El treball contempla la cooperació amb els companys en la resolució de les qüestions plantejades i crear-ne de noves.; conèixer les raons de la necessitat del reciclatge dels medicaments i argumentar la pràctica compartida, i participar activament en el reciclatge dels medicaments caducats del seu domicili familiar.

L'enfocament metodològic, basat en activitats d'aprenentatge cooperatiu, ajuda a desenvolupar i assolir competències bàsiques dels àmbits científic i tecnològic, artístic, digital, personal i social, cultura i valors i lingüístic.

La fase d'aprenentatge inclou la comprensió dels prospectes dels medicaments, el bon o mal ús i l'impacte ambiental dels seus residus. El servei es concreta en la realització d'una campanya, la revisió de la farmaciola familiar i la recollida de medicaments per portar-los a un punt Sigre. La guia es pot obtenir a través del portal web: https://www.sigre.es/educacion/educacion-secundaria.