Inversió i sostenibilitat: estalvis per a un futur millor

Els criteris sostenibles en fons d’inversió, com el BBVA Futuro ISR, ofereixen retorns positius als estalviadors

BBVA Fondos inversion sostenible

BBVA Fondos inversion sostenible / 3rdtimeluckystudio

La inestabilitat dels mercats causada pel conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, les tensions inflacionistes i les pujades dels tipus, entre altres factors, fan que els inversors busquin noves formes d’estalvi. Ara, és possible posar a treballar els diners destinats a l’estalvi invertint en productes que busquen un futur més sostenible. 

La situació d’inestabilitat viscuda durant el 2022, en ple procés de recuperació després de la crisi sanitària, va afectar la gestió del patrimoni a Espanya. Això no frena els estalviadors i inversors per continuar buscant eines útils per obtenir rendibilitat de forma efectiva, més aviat al contrari. Per arribar a bons resultats, els experts situen com a tendència per al 2023 els fons respecte als productes de renda fixa, tant a curt com a mitjà i llarg termini. 

Una tendència que es nota en el fet que cada vegada més inversors vulguin contractar més productes d’estalvi, animant que una mateixa persona contracti diversos tipus de fons. Això significa que les persones que volen treure rendibilitat dels seus diners, mantenen la seva confiança en els fons com a manera de canalitzar l’estalvi, tal com destaca Luis Megías, conseller delegat de BBVA Asset Management Europa. Aquesta és també una bona alternativa per anar construint a poc a poc un patrimoni que els doni tranquil·litat en el futur. 

Nous productes financers

«Acumulem 29 mesos consecutius d’entrades de diners en la indústria de fons d’inversió», destaca Megías. Però per obtenir bons rendiments de l’estalvi en una situació tan inestable com l’actual, l’expert recomana una estratègia del que s’anomena gestió activa per compte del client, en què l’inversor decideix com vol distribuir els seus estalvis, quina quantitat destina a renda fixa o variable, a quins països o quin tipus de productes volen per fer-ho. Des del sector immobiliari fins a les matèries primeres, l’oferta és àmplia. 

Ja fa temps que les entitats financeres han vist la necessitat d’incloure la sostenibilitat i les bones pràctiques en les seves polítiques empresarials. A més, alinear les estratègies corporatives als criteris EGS, (de l’anglès Enviromental, Social and Governance, és a dir, ambiental, social i de governança), permet desenvolupar nous productes d’estalvi que estiguin en línia amb les demandes de la societat. 

Segons el conseller delegat de BBVA AM Europa, «introduir criteris no financers, és a dir, mediambientals, socials i de bon govern corporatiu a l’hora de prendre les decisions d’inversió redunden, a llarg termini, en una millora del binomi de rendibilitat i risc. Invertir amb criteris sostenibles a mitjà o llarg termini tindrà un retorn positiu per als inversors». Per aquesta raó, els productes relacionats amb la sostenibilitat suposen una part fonamental en l’estratègia de l’entitat.  

Estalvi amb compromís social

Fa anys que el BBVA introdueix criteris de sostenibilitat en les seves polítiques d’inversió. Com a exemple ha creat un rànquing intern per avaluar les empreses sota un punt de vista de sostenibilitat i prendre decisions d’inversió. Així, «en les companyies que no arribin a un mínim, directament ja no hi invertim», comenta Megías. 

Avui dia, el nombre d’estalviadors que no només busquen obtenir bons resultats amb les seves inversions, sinó que també volen treballar amb entitats compromeses, no para de créixer. I és que són conscients que tota activitat humana deixa petjada, i depèn de cada persona que sigui positiva.

Per això, com a resposta a aquesta recerca d’una petjada positiva, hi ha productes com el BBVA futur ISR que uneix sostenibilitat i solidaritat. Es tracta del Fons Solidari més gran d’Espanya (compta amb 2.075 milions d’euros), cosa que dona una pista de l’interès que tenen els inversors espanyols en aquest tipus de productes que ofereixen una bona rendibilitat i un impacte positiu real en la societat. 

Barcelona. 09.05.2023. Economía. Luis Megias, CEO de BBVA Asset Management Europa. Fotografía de Jordi Cotrina

Luis Megías, conseller delegat de BBVA Asset Management Europa / Jordi Cotrina

Aquest fons va associat a una iniciativa anual de donació d’un percentatge de la comissió de gestió a iniciatives solidàries, i aquest any (és el cinquè que es fa) la donació ha sigut d’1 milió d’euros repartit entre 23 oenagés. Des del seu llançament, el fons ha beneficiat més de 300.000 persones.

Un bon any per invertir

«Les notícies són bones», assenyala Megías, perquè els Estats Units han evitat entrar en recessió i la inflació ha tocat sostre. Això significa que el 2023 serà un bon any per contractar productes de renda fixa, que ofereixen més seguretat, i de renda variable que ajudin els inversors més arriscats a eliminar les conseqüències de la inflació a llarg termini. L’objectiu és tenir carteres diversificades a 3 o 5 anys que ajudin a passar aquesta època de volatilitat del mercat. 

En aquest context, la inversió sostenible és una de les millors maneres de canalitzar una necessitat d’estalvi a mitjà i llarg termini, i de recolzar empreses responsables que busquen un canvi de l’economia. 

TEMES