Oferta de feina

Fisersa busca un/a Cap de Mobilitat Urbana i Transports (MUIT)

S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos

Seu de Fisersa.

Seu de Fisersa. / Fisersa

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, necessita incorporar un/a Cap de Mobilitat Urbana i Transports (MUIT), REF. 2024/10.

FUNCIONS:

Dirigir l'àrea de mobilitat urbana i transports segons el sistema integrat de gestió de l'empresa i les directrius estratègiques de la direcció gerència.

 • Col·laborar en la planificació i ordenació de la mobilitat de vehicles i vianants a l’àrea urbana de Figueres.
 • Planificar, organitzar i gestionar el transport públic urbà i interurbà a l’àrea urbana de Figueres.
 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de mobilitat i via pública, tant en l'àmbit intern com en l'àmbit extern dins de l'àmbit d'actuació pròpia.
 • Realitzar la I+D de l’àrea, estudis i propostes d'inversió, adequació i/o millora dels recursos del propi servei i els seus mitjans.
 • Dirigir, planificar, organitzar i gestionar els recursos de l'àrea.
 • Detectar les necessitats de l’àrea i promoure les contractacions necessàries.
 • Marcar les directrius de treball i objectius del servei.
 • Planificar, delegar, autoritzar, assignar responsabilitats i supervisar (valorar i avaluar) el personal de tota l'àrea segons la seva competència i capacitació tècnica.
 • Revisar i controlar l'aplicació de la normativa vigent de mobilitat i transports.
 • Dirigir i planificar el pla de manteniment de les instal·lacions de l’empresa.
 • Realitzar el seguiment i control de la facturació, certificacions del servei, compres, subcontractacions.
 • Gestionar les comunicacions de les parts interessades.
 • Supervisar el control, aplicació, gestió i seguiment de la política del sistema de gestió integrat de l'empresa.
 • Representar l'empresa davant altres organismes i/o institucions.
 • Realitzar qualsevol tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar documents acreditatius vigents per ser admès al procés selectiu):

 • Grau o Llicenciatura en l’àmbit de l’Enginyeria industrial, Enginyeria ambiental o Geografia.
 • Experiència mínima de 4 anys en llocs de treball iguals o assimilables al de la convocatòria, en càrrecs de responsabilitat com a Cap / Responsable tècnic de projectes i/o d’un equip de treball dins l’àmbit de la mobilitat urbana, via pública o transports (imprescindible informe de vida laboral i/o cert. d’empresa).
 • Català nivell C.
 • Carnet conduir B

ES VALORARÀ (imprescindible aportar documents acreditatius vigents):

 • Màster universitari (de l’àmbit professional dels estudis requerits i sector d’activitat).
 • Postgrau universitari (de l’àmbit professional dels estudis requerits i sector d’activitat).
 • Experiència superior a 4 anys de la requerida.
 • Vocació de servei, orientació a l’assoliment, gestió del canvi i millora continua, lideratge i gestió de persones, pro activitat i treball en equip i en xarxa.

S’OFEREIX:

 • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
 • Sou segons conveni GR1 NIV1

Les sol·licituds s’han de presentar a l’aplicació de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 09/06/2024). Per més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.