Oferta de feina

Port Roses necessita 2 patrons mariners

Es requereix títol de Patró Portuari amb comandament

Port de Roses.

Port de Roses. / Ports

Port Roses està en procés selectiu per a la contractació de personal fix discontinu. S’ofereix un contracte de treball fix discontinu. És imprescindible tenir el Títol de Patró Portuari amb comandament.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 24 d’abril de 2024 a les 13:00h. Les persones interessades poden trobar el text íntegre de les bases a les oficines de MP Port de Roses, SA, o mitjançant l’enllaç aquí (Punt 4. Contractació) https://www.portroses.com/ca/documents . També es pot sol·licitar per correu electrònic a info@portroses.com.

MP Port de Roses, SA

  • Avinguda de Rhode, s/n. Port esportiu
  • Edifici de direcció - 17480, Roses
  • Tel. 972 154 412