Alerta

No donar d'alta a la Seguretat Social una treballadora de la llar pot suposar una sanció

Segons el grau d'infracció l'import pot variar

A més, hauràs de fer-te càrrec d'altres despeses

Donar d'alta a la treballadora de la llar és important; si inspecció t'enxampa la multa pot ser alta.

Donar d'alta a la treballadora de la llar és important; si inspecció t'enxampa la multa pot ser alta. / FREEPIK

Cristina Clopés

Si ets una treballadora de la llar tens dret a exigir el teu contracte per escrit. En cas que no te'l facin, s'entendrà que la treballadora té un contracte indefinit a jornada completa, sempre que no es pugui acreditar el contrari. A més, en cas que, la treballadora no estigués donada d'alta a la Seguretat Social com a treballadora de la llar per aquesta casa o empresa, es podria multar a l'empresari o persona que contracta amb una multa de fins a 12.000 euros.

Què en diu el Butlletí Oficial de l'Estat

En el BOE apareix la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (LISOS). En l'article 22.2 apareix com a infracció greu el no sol·licitar l'afiliació inicial o alta dels treballadors que ingressin al seu servei i, sol·licitar-la fora de termini (en el cas d'una inspecció).

Les multes

  • Si la infracció és de grau mínim, la sanció podrà anar entre 3.750 i 7.500 euros
  • En el cas que la infracció sigui mitjana, la multa serà d'entre 7.501 i 9.600 euros
  • I si es considera de grau màxim, l'import serà d'entre 9.601 i 12.000 euros

A part de la multa, el contractant, haurà d'abonar totes les quotes no satisfetes a la Seguretat Social durant el temps que va tenir la treballadora de la llar, sense donar-la d'alta.

Les multes per no donar d'alta a la treballadora de la llar poden arribar als 12.000 euros.

Les multes per no donar d'alta a la treballadora de la llar poden arribar als 12.000 euros. / FREEPIK

Quan haig de donar d'alta a una treballadora de la llar?

En principi, s'hauria de presentar la sol·licitud en un termini anterior a l'inici de l'activitat laboral. La Seguretat Social obre un termini de 60 dies abans de l'inici de l'activitat laboral. I l'últim dia per a fer-ho, hauria de ser el dia abans de començar a treballar.

Per tal de donar d'alta a un treballador, hem d'entrar al portal Importass i entrar a l'apartat d'"Altes, baixes i modificacions". Per a poder-ho fer, hem d'accedir-hi a través del certificat digital, sistema Cl@ve, DNI electrònic o per SMS.

Les dades que necessites per donar d'alta la treballadora de la llar:

  • El DNI o NIE de la treballadora
  • El permís de treball per a treballadors extracomunitaris
  • El seu número de la Seguretat Social
  • La jornada que farà: partida o completa
  • El salari pactat
  • El número de compte de la treballadora