Descobreix els drets que tens per familiar hospitalitzat

Quants dies d'absència tindré?

Aquests, seran remunerats?

Com haig de sol·licitar el permís per hospitalització d'un familiar?

Tens un familiar de parentesc de primer o segon grau? Vols saber si tens dret a agafar dies d'absència a la feina?

Tens un familiar de parentesc de primer o segon grau? Vols saber si tens dret a agafar dies d'absència a la feina? / DC STUDIO

Cristina Clopés

Malauradament, tots en algun moment hem hagut de demanar dies de permís per cuidar a familiars malalts. Però, què passa quan estan hospitalitzats? Podem demanar dies d'absència? T'explico què has de fer i quins drets tens quan un familiar està hospitalitzat. Primer de tot, segons el grau de consanguinitat, pots agafar fins a cinc dies d'absència per familiar hospitalitzat, segons l'Estatut dels Treballadors. Però, aquests cinc dies et seran remunerats? T'explico com funciona i com es computaran aquests dies d'absència per hospitalització d'un familiar.

Les condicions per poder sol·licitar el permís per hospitalització d'un familiar

Has de tenir el primer o segon gran de parentiu amb la persona hospitalitzada. O sigui, ha de ser el teu pare o mare, sogres, fills, nora, gendre, germans, avis, nets o cunyats.

Com funciona el permís per hospitalització

  • Els dies de permís seran remunerats
  • Segons l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors, tens 5 dies per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, la qual, necessiti repòs domiciliari.
  • A part, és important que es revisi el conveni col·lectiu aplicable per l'empresa, ja que, hi ha empreses que, a part del que marca l'estatut, ofereix altres avantatges per millorar aquest permís.
  • Els dies de permís, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem amb la sentència 834/2022 estableix que, es computen com a laborables, tot i que, l'Estatut dels Treballadors no defineix si són naturals o hàbils.

Com sol·licito els dies de permís

Primer, s'ha de demanar amb una antelació de 15 dies, sempre que sapiguem que hi ha d'haver una hospitalització o intervenció. En cas d'accident, no serà necessari perquè és un fet inesperat.

El justificant de l'hospitalització per demanar el meu permís

Hi ha empreses que sol·liciten un justificant i altres no. Tot i això, el més recomanable, per si de cas, és demanar-lo a l'hospital o centre mèdic. En ell ha d'aparèixer certes dades. Per tal de sol·licitar-lo només necessitarem presentar el nostre DNI i les dades del familiar ingressat.

Què ha d'aparèixer al justificant mèdic

  • La data d'ingrés i la data de l'alta del pacient (familiar). En cas que, l'hospitalització requereixi més temps, s'haurà d'especificar en el justificant.
  • El nom, cognom, DNI de la persona ingressada 
  • Nom, cognoms i DNI del treballador, juntament amb el parentiu 
  • En cap cas ha d'aparèixer el motiu de la causa d'ingrés
  • La data, la firma i el segell de l'hospital