EMPRESA DE L'ANY 2023

Aigües de Barcelona: Sostenibilitat i innovació per oferir un servei essencial

La companyia esbossa un futur respectuós amb l’entorn afrontant els reptes del canvi climàtic amb "equitat creixent, prosperitat i resiliència urbana"

La dessalinitzadora del Prat
(Baix Llobregat, Barcelona), en ple funcionament. | Joan Cortadellas

La dessalinitzadora del Prat (Baix Llobregat, Barcelona), en ple funcionament. | Joan Cortadellas

Aigües de Barcelona, encarregada de la gestió integral del cicle de l’aigua per donar servei a més de tres milions de ciutadans de 23 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, ha sigut mereixedora del Premi Empresa de l’Any 2023. Pel jurat, és un pilar essencial en la promoció de la sostenibilitat i la innovació, i en l’oferta de solucions per a un servei essencial. De la captació, la potabilització i la distribució de l’aigua al tractament i la regeneració de les aigües residuals, el guardó valora un compromís que transcendeix la mera prestació de serveis, enfocant-se en la millora contínua de la qualitat de la vida urbana i la protecció de l’entorn natural.

La companyia ha assumit la missió de liderar el canvi cap a un futur més sostenible, guiada pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Amb especial atenció a l’ODS 17, que promou les aliances per arribar a les metes sostenibles, la companyia remarca la importància de la col·laboració entre sectors públic i privat. Aquesta filosofia es materialitza en el pla estratègic Agenda 2030 d’Aigües de Barcelona, amb el qual afronta "els reptes del canvi climàtic i apunta cap a una equitat creixent, la prosperitat i la resiliència urbana".

Valor humà

El jurat també considera que el valor humà és un dels eixos centrals en l’empresa. Amb més de 1.100 professionals, el focus en la capacitació i el compromís del seu equip són vistos com a elements clau per al desenvolupament i la implementació de solucions innovadores al sector hídric. A més d’invertir en el talent intern, Aigües de Barcelona fomenta la innovació i el desenvolupament professional a través de programes externs, amb una visió integral que inclou des de la cobertura de necessitats bàsiques fins a la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament d’habilitats.

Com a resposta a la crisi climàtica actual, Aigües de Barcelona aposta per una transició ecològica cap a models de gestió de l’aigua sostenibles, resilients i circulars. La promoció de l’economia circular, la protecció dels ecosistemes i la biodiversitat són essencials en la lluita contra l’emergència climàtica. La companyia remarca que la col·laboració amb altres entitats i administracions és fonamental per innovar i enfrontar els desafiaments socials i ambientals, creant valor econòmic i social a l’àrea metropolitana de Barcelona.

La firma també ha mostrat una gran capacitat d’adaptació davant la severa sequera que afecta Catalunya, promovent la reutilització de l’aigua regenerada per a diversos usos, contribuint així a una gestió de l’aigua més eficient i sostenible. El 2023, Aigües de Barcelona va aconseguir regenerar 57,9 hectòmetres cúbics (hm³) d’aigua, equivalent al consum anual d’aproximadament un milió i mig de persones.

Així mateix, incideix en el poder de les aliances per millorar la qualitat de vida de les persones. El seu model de gestió posa les persones al centre de les seves accions, generant oportunitats i prestant especial atenció als que es troben en situació de vulnerabilitat. Aquesta filosofia es reflecteix en el Pla d’Acció Social 2021-2023, que ha millorat l’ocupabilitat i qualitat de vida de més de 5.000 persones vulnerables, en col·laboració amb entitats socials, municipis i la Diputació de Barcelona.

Compromís amb la societat

L’empresa ha sigut reconeguda pel seu compromís amb la societat, creant el Fons de Solidaritat el 2012, que ha evolucionat fins a l’actual Tarifa Social, que va beneficiar més de 60.987 famílies el 2023. A més, ha desenvolupat programes d’alt impacte social que promouen l’ocupació i la inclusió social, demostrant el seu lideratge i la seva responsabilitat en la gestió de l’aigua i en la contribució al progrés social i ambiental de Catalunya.