Jubilació

Si guanyo 1.500 euros al mes, quant cobraré de pensió?

Els anys cotitzats són el factor clau

Si guanyo 1.500 euros al mes, quant cobraré de pensió?

Si guanyo 1.500 euros al mes, quant cobraré de pensió? / CC0

La base de cotització, els anys cotitzats durant la vida laboral i el moment de jubilar-se, són els factors que determinaran quina pensió cobrarà un treballador quan abandoni el mercat de treball.

Tenint en compte que, segons l’INE, el salari mitjà a Espanya s’aproxima als 1.500 euros repartits en 14 pagues, de manera que situa el sou mitjà brut anual en uns 25.896,82 euros, es pot mirar de calcular quant serà la pensió que els quedarà als futurs jubilats espanyols que es retirin a l’edat ordinària.

Donant per bo que la base reguladora sigui igual al sou del treballador, per començar haurem d’aplicar diferents percentatges segons els anys cotitzats.

El percentatge més baix que es rebrà serà igual al 50% d’aquesta base per als que hagin cotitzat el mínim, 15 anys. Per contra, per rebre el 100% de la base reguladora s’hauran de tenir 36 anys i 6 mesos, com a mínim, cotitzats.

Segons aquests càlculs i posant-los en euros, la pensió mínima se situaria en 642,86 euros, mentre que la màxima seria de 1.285,71 euros.

Entremig, per cadascun dels 49 mesos que superin els 15 anys de cotització s’afegeix un 0,21% més a la base reguladora. Després, per cadascun dels següents 209 mesos cotitzats s’incrementa un 0,19% a la base reguladora fins a arribar al límit de 1.285,71 euros.