Prestacions públiques

Com es pot calcular, pas a pas, quant cobraràs d’atur amb el simulador del SEPE

En aquest article repassem, pas a pas, com es pot calcular i quins documents són necessaris

Gabriel Ubieto

La gran majoria de treballadors que perden la feina tenen dret a una prestació contributiva d’atur. Ara bé, depenent del temps que s’hagi estat cotitzant prèviament es podrà cobrar més o menys temps aquesta prestació. I depenent del sou que s’hagi tingut durant aquell temps cotitzat, es tindrà més o menys prestació d’atur.

Per a una persona que preveu quedar-se a l’atur a curt termini és clau saber fins quan estarà coberta per una prestació i de quins ingressos disposarà durant aquell temps. En aquest article repassem, pas a pas, com es pot calcular i quins documents són necessaris.

Pas 1: Localitza la teva base de cotització

El primer abans de començar a fer números és tenir a mà l’última nòmina disponible. És altament recomanable que sigui una nòmina a mes complet i no de només uns dies. Si l’última disponible no ho és, prioritza agafar de referència la més recent però a mes complet.

La nòmina no és l’extracte del banc que mostra els diners rebuts, sinó un document que tota empresa ha de facilitar mes a mes als seus treballadors en què detalla l’import net rebut, el brut, el desglossament dels ingressos i la base de cotització. Aquest últim concepte pot aparèixer com a concepte ‘Base C.C.’ en la nòmina i sobre aquest es calcula, principalment, la quantia de la prestació d’atur.

Pas 2: Localitza la teva vida laboral

L’altra dada rellevant per saber quant temps podràs cobrar l’atur és saber exactament quant temps has treballat i quant temps has estat cotitzant durant els últims anys. Per a això és necessari tenir a mà l’historial de vida laboral personal. Per facilitar-ho, la Seguretat Social té habilitat un portal en què podràs consultar ràpidament tot el teu temps cotitzat. Per accedir-hi fes clic aquí. Com més temps cotitzat, més temps es podrà cobrar la prestació d’atur.

Pas 3: Entra al simulador del SEPE

Qualsevol persona es pot estalviar els dos primers passos i acudir directament a una oficina del SEPE perquè des d’allà li facin els tràmits. Això sí, per a això és necessari sol·licitar cita prèvia i no sempre és possible trobar una franja horària que ens encaixi. Això, a més del cost de temps (i pot ser que diners) que ens impliqui el desplaçament.

Per evitar fer el tràmit per la via física, el SEPE té habilitat un simulador mitjançant el qual qualsevol persona pot calcular quina prestació li quedarà i durant quant temps podrà cobrar-la. Una vegada dins, el simulador requerirà a l’usuari algunes dades com ‘¿quan va començar la seva última feina?’, si ha rebut alguna prestació pública durant els últims sis anys, ‘¿quant temps ha treballat des de l’última vegada que va cobrar una prestació d’atur?’ i ‘¿quants fills menors de 16 anys té a càrrec?’, entre d’altres.

Aquí és quan necessitarem la ‘base de cotització de contingències professionals o d’atur’, que apareix en la nòmina. Per començar a calcular la prestació, fes clic aquí. Una vegada responguis a totes les seves preguntes t’apareixerà una pantalla amb l’import estimat i el temps durant el qual el podràs cobrar.

Màxims i mínims

Convé recordar que el SEPE té estipulat un temps màxim que un treballador pot estar cobrant una prestació contributiva, a més d’uns imports mínims i màxims d’aquesta.

Com a màxim una persona pot estar cobrant la prestació contributiva d’atur durant un termini de 730 dies (2 anys). Aquesta serà l’equivalent al 70% de la base reguladora durant els 180 primers dies (any i mig) en què la persona estigui a l’atur. A partir del dia 181, l’import serà el 60% de l’esmentada base.

Per al 2023, les quantitats màximes i mínimes són aquestes:

Quantia mínima de la prestació contributiva:

Sense fills/es: 560,00 euros

  • 1 fill/a o més: 749,00 eurosQuantia màxima prestació contributiva:Sense fills/es: 1.225,00 euros1 fill/a: 1.400,00 euros2 fills/es o més: 1.575,00 euros

1 fill/a o més: 749,00 euros

  • Quantia màxima prestació contributiva:Sense fills/es: 1.225,00 euros1 fill/a: 1.400,00 euros2 fills/es o més: 1.575,00 euros

Sense fills/es: 1.225,00 euros

  • 1 fill/a: 1.400,00 euros2 fills/es o més: 1.575,00 euros

1 fill/a: 1.400,00 euros

  • 2 fills/es o més: 1.575,00 euros

2 fills/es o més: 1.575,00 euros