Aquest és el sou d’un militar a Espanya

Els emoluments dels membres de l’Exèrcit varien en funció del rang i les escales a què pertanyin

Un grup de militars.

Un grup de militars. / DAVID CASTRO

Lola Gutiérrez

Al Ministeri de Defensa li correspon la preparació, el desenvolupament i l’execució de la política de defensa determinada pel Govern, l’obtenció i gestió dels recursos humans i materials per a això, així com la realització de les comeses que siguin necessàries per al compliment de les missions que s’assignin a les Forces Armades.

Els militars s’adscriuen als diferents Cossos d’acord amb les comeses que hagin d’exercir: Exèrcit de Terra, l’Armada, l’Exèrcit d’Aire i els Cossos Comuns. Però els sous d’aquests varien en funció del rang i les escales a què pertanyin.

Recentment s’ha aprovat una pujada de les retribucions de tots els militars amb destí: de 100,6 euros al mes per a l’ocupació de soldat i mariner; de 113,1 euros al mes de mitjana estimada per a l’ocupació de brigada; i de 89,9 euros de mitjana, com a mínim, per a l’ocupació de comandant o capità de Corbeta.

Salaris

Depenent del rang, s’inclou en diferents categories de funcionaris amb diferents sous.

  • Funcionari A1: engloba els generals de Terra, Mar i Aire (59.387 euros), els tinents generals (54.726), generals de divisió (50.074), generals de brigada (45.275), coronels (41.697), tinents coronel (38.450), comandants (36.534), capitans (33.623), i tinents (30.082 euros).
  • Funcionari A2: hi ha els alferes (27.730 euros), sotsoficials grans (32.703), subtinents (guanyen 30.703 euros, més que els tinents ja que aquest rang és el més alt a què aspira un sergent i, normalment, són persones grans que acumulen triennis), brigades (28.212), sergents primers (26.142) i sergents (24.659 euros).
  • Funcionari C1: hi ha els caps grans (21.807 euros), caps primers (20.356), caps (18.870), i els soldats o mariners (17.838 euros).
  • ComplementsEls complements són els que augmenten en consideració el sou dels militars. Per tant, ens trobem amb els següents:Complement d’ocupació. Correspon a la funció que s’exerceixi dins de les Forces Armades. Pot variar des dels 359 euros d’un militar de formació als 1.600 euros d’un general.Complement específic. Es divideix en dues parts: d’una banda, el component general que es percep en funció de l’ocupació i, de l’altra, el que retribueix condicions especials com podria ser la responsabilitat o perillositat de l’activitat professional.Complement de dedicació especial: Retribuirà activitats extraordinàries com poden ser, per exemple, missions especialss.Altres complements: Ajuda per al vestuari, indemnització per residència, prestacions familiars o pensions de recompenses són algunes de les retribucions que se sumen al salari base.{"zeta-moreinfo":{"title":"Quin \u00e9s el sou d\u2019un professor de secund\u00e0ria el 2023? Aix\u00f2 \u00e9s el que cobra","id":"84066543","type":"article"}}

Complements

  • Complement d’ocupació. Correspon a la funció que s’exerceixi dins de les Forces Armades. Pot variar des dels 359 euros d’un militar de formació als 1.600 euros d’un general.
  • Complement específic. Es divideix en dues parts: d’una banda, el component general que es percep en funció de l’ocupació i, de l’altra, el que retribueix condicions especials com podria ser la responsabilitat o perillositat de l’activitat professional.
  • Complement de dedicació especial: Retribuirà activitats extraordinàries com poden ser, per exemple, missions especialss.
  • Altres complements: Ajuda per al vestuari, indemnització per residència, prestacions familiars o pensions de recompenses són algunes de les retribucions que se sumen al salari base.