Avís d'Hisenda sobre l'esborrany de la declaració de la renda el 2023

La campanya de l'Agència Tributària és a punt de començar

Esborrany Renda 2023: quan es pot veure l'esborrany de la declaració de la renda.

Esborrany Renda 2023: quan es pot veure l'esborrany de la declaració de la renda. / DDG

DDG

La declaració de la renda és un tràmit que es fa anualment a Espanya per informar l'Agència Tributària dels ingressos i les despeses dels contribuents durant l'any fiscal i determinar la suma d'impostos que han de pagar. És un procés important per mantenir al dia les obligacions fiscals i evitar possibles sancions o multes.

A Espanya, la declaració de la renda es presenta entre l'abril i el juny de l'any següent al qual es refereix la declaració; és a dir, la declaració de la renda que es farà aquest any 2023 es refereix als ingressos i les despeses registrats pels contribuents durant l'any anterior: 2022.

Esborrany de la declaració de la renda el 2023

Per facilitar-ne la presentació tota aquesta documentació, l'Agència Tributària posa a disposició dels contribuents l'esborrany de la declaració de la renda. L'esborrany és una proposta de declaració amb les dades fiscals que Hisenda ha recopilat sobre el contribuent, com ara els ingressos i les retencions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), les deduccions fiscals, etc.

El contribuent pot revisar i modificar l'esborrany si ho considera necessari abans de confirmar-ho. En cas que l'esborrany sigui correcte, el declarant té la possibilitat de confirmar-lo i presentar-lo directament a través d'Internet, sense necessitat de fer cap altra declaració de la renda completa.

D'aquesta manera, Hisenda estableix que el contribuent està d'acord amb la declaració de la renda i no cal fer res més: es tramita de manera automàtica amb les dades que consten a l'Agència Tributària.