Quant cobra un Mosso d'Esquadra a Catalunya?

Existeixen diferències de sous entre tots els cossos policials

Dos agents dels Mossos d'Esquadra.

Dos agents dels Mossos d'Esquadra. / periodico

Redacció

Existeixen diferències entre tots els cossos policials. Per exemple, no exerciran les mateixes funcions els agents de la Policia Nacional o Local que els Mossos d'Esquadra, cos autonòmic de Catalunya. Així mateix, tampoc poden tenir el mateix salari, i els Mossos d'Esquadra són un dels cossos policials que més diners guanya.

Sou base i complements

Com en la resta de llocs de l'Administració, el salari d'un 'mosso' varia en funció de l'antiguitat, el destí o la categoria.

Així, les retribucions bàsiques del personal són el sou base, la quantitat addicional per cada grup de tres anys treballats i les pagues extraordinàries.

Mentre que les retribucions complementàries es comprenen del complement de destí (de 340,70 a 1081,99 euros), el complement específic -dificultat, responsabilitat, dedicació, perillositat o mobilitat-, el complement de productivitat, els serveis extraordinaris i les indemnitzacions per raó del servei.

Quant cobra un Mosso?

Segons la Taula Salarial Mossos d'Esquadra 2022 de la Generalitat de Catalunya, un agent ras cobra 38.019,80 euros bruts a l'any mentre el número u del cos (el Major B) pot arribar a cobrar 94.003,86 euros a l'any. Per tant, això suposaria cobrar mensualment prop de 6.782,32 euros.

També els agents en pràctiques cobren 35.732,62 euros a l'any i els aspirants a 'mosso' perceben un salari d'11.040,40 euros a l'any.