Malgrat l'alta demanda, les dones no opten per ser científiques

El futur de la tecnologia té nom de dona

El futur de la tecnologia té nom de dona

Emporda.info

La història recull, tot i que gairebé com a excepcions, la rellevància de científiques i investigadores que han marcat fites en el desenvolupament de la ciència i la tecnologia, perquè el seu reconeixement ha estat en penombra fins fa ben poc temps. Diversos estudis afirmen que aquest factor, entre d’altres, ha portat com a conseqüència una falta de referents per a les noies que, malgrat els esforços de l’actualitat, continuen sent poc proclius a l’estudi de carreres STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, per les seves sigles en anglès). Al nostre país un escàs 25% d’estudiants es decideixen per una branca relacionada amb la ciència i d’aquests, únicament 8 són noies.

Aquesta situació, que pot observar-se en les societats avançades i que s’agreuja a la resta de països menys desenvolupats, dona com a resultat –com apunta l’últim informe de la Unesco sobre ciència– que, menys del 33% dels investigadors arreu del món són dones. Altres claus significatives que intenten explicar aquesta situació les ofereix l’estudi Dones i innovació 2022 del Ministeri de Ciència i Innovació, en què s’apunta que les dones en estudis de màster en Enginyeria i Arquitectura representen el 32%, xifra que descendeix al 20% en doctorats d’Informàtica i Enginyeria, que confirma la baixa representació de les dones en àmbits STEM.

Falses idees

S’observa que les nenes, des de les primeres etapes de formació, mostren un rebuig cap a les assignatures STEM amb la creença que són difícils, més encara i segons indiquen dades internes del professorat, creuen que les seves capacitats no són les adequades al comparar-se amb els companys nois, tot i que les qualificacions obtingudes són superiors a les dels alumnes homes.

En aquest escenari i tot i que en l’actualitat les professions STEM tenen una altíssima demanda, en l’última dècada s’ha reduït el nombre d’estudiants i, a més, són poques les dones que es decanten per aquestes vocacions. La pregunta és doncs ¿per què les nenes no volen ser científiques quan les dades mostren un futur prometedor a l’hora de trobar una bona feina, amb bona remuneració i alt reconeixement social?

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) preveu que, per al 2030, el 80% dels llocs de treball d’avui desapareixeran i seran reemplaçats pels que es basin en una formació STEM. En concret, a Espanya, la consultora internacional Randstad indica que el 2022 s’haurien pogut generar, a falta de dades definitives, al voltant de 390.000 llocs STEM, amb salaris més bons, i 168.000 llocs més indirectes.

La realitat en els primers compassos d’aquest any és que el sistema educatiu no proporciona prou titulats en aquestes disciplines per cobrir la demanda. Així ho posa de manifest la consultora Adecco, a l’exposar que el 10% de vacants queda sense cobrir per falta de formació.

En aquest complex escenari les dades parlen clar: al nostre país amb prou feines el 25% dels que trien graus STEM són dones (i en graus com el d’Informàtica la seva presència ni tan sols arriba al 13%), segons mostra l’informe Radiografia de la bretxa de gènere en la formació STEM del Ministeri d’Educació.

Els experts posen de manifest que la bretxa es pot ampliar en el futur perquè les estudiants no s’estan formant per a les indústries que més llocs de treball generaran. Un informe de la Universitat de Comillas assenyala que de tots els estudiants de formació professional inicial STEM (288.000) del curs 2019-20 a Espanya, el 89,7% van ser homes i només el 10,3% dones, és a dir: només hi va haver una noia de cada 10 matriculats.

Així, la bretxa de gènere relacionada amb estudis cientificotecnològics continua representant un problema en l’educació universitària. Malgrat que les administracions, tant estatals com internacionals, promouen l’augment d’aquestes vocacions, s’observa una pèrdua de talent STEM que és necessari reparar. Per això, resulta fonamental vincular les dones a les STEM ja des dels primers cursos de l’etapa escolar.

Els reptes

A Espanya, segons dades obtingudes del Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU), del Ministeri d’Universitats, s’observa per a tots els graus universitaris cientificotecnològics una fractura de gènere en l’accés als estudis universitaris. Les carreres que més trien les dones són clarament d’àmbits aliens a les STEM: en educació, el 78% del total són dones; en ciències de la salut i serveis socials, el 72%; en ciències socials, el 63%, i en arts i humanitats, el 61%.

En aquest escenari el sector STEM té com a repte prioritari descobrir, atraure i impulsar el talent femení. Els experts reconeixen que tot i que encara queda molt per fer, les iniciatives que recolzen i fomenten la participació de la dona en el sector són un bon començament.

La falta de presència femenina està provocant biaixos de gènere en el conjunt del sector tecnològic, ja que els grans problemes s’analitzen únicament des del punt de vista masculí. Tenint en compte aquesta situació es plantegen solucions del tipus: activitats com ara campus tecnològics, tallers als instituts i formació de docents per fer créixer el capital científic de les famílies i els alumnes.

[object Object]

La Unesco, a l’Agenda 2030, destaca la necessitat d’aconseguir la igualtat i reconeix la important fractura digital existent.

[object Object]Why don’t more girls choose to pursue a science career?

Segons la segona edició de l’informe Economia digital a Espanya, elaborat per Adigital i BCG, per al 2035 s’estima que el 58% dels llocs de treball existents requeriran capacitats diferents de les demanades en l’actualitat. A més, el 30% dels llocs de treball aquell any seran de nova creació a causa de l’impacte dels avenços en el sector tecnològic. En l’actualitat, segons el mateix informe, hi ha quatre vegades més demanda de llocs de treball qualificats en l’àmbit cientificotecnològic que oferta disponible. Les dades avalen per la seva part que, en la indústria tecnològica, les dones ocupen un 23% de l’ocupació sense millores en aquest percentatge en els últims anys.

Les nenes semblen anar perdent interès en les carreres STEM amb l’edat. Des de l’Associació Dones, Ciència i Tecnologia Womenteck afirmen que aquesta pèrdua es produeix a partir dels vuit anys.

Per tant, és de crucial importància una reformulació del sistema, així com noves estratègies i programes formatius amb què acostar les carreres tècniques als homes i les dones des de les primeres etapes educatives, per impulsar el talent, sense diferenciació de sexe, en aquest àmbit.

És clau donar visibilitat als referents femenins en carreres STEM a l’aula, en el material didàctic i els mitjans de comunicació, per generar espais de treball i tallers que fomentin la participació de l’alumnat en general i de les nenes de manera molt especial, per poder mirar al futur, sense preocupacions.