Les dones constitueixen el 50% de la població, però no estan representades de manera igualitària en molts àmbits de la societat. Per això, per visibilitzar aquesta problemàtica i contribuir a fer-hi front, la igualtat de gènere és l’Objectiu número 5 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides. 

La igualtat entre homes i dones serà imprescindible per al desenvolupament econòmic del món i per a la sostenibilitat. Es tracta d’un tema central per a les Nacions Unides, per la qual cosa la seva Assemblea General va declarar l’11 de febrer Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència en reconeixement al paper fonamental que exerceixen actualment i que protagonitzaran en el futur les dones en la comunitat científica i tecnològica. 

Des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entitat que promou la dinamització econòmica, en col·laboració amb la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç d’Espanya, volem contribuir a accelerar la visibilitat de la dona en sectors clau de l’economia, per això, els dies 9 i 10 de març celebrarem la tercera edició del BWAW (Barcelona Woman Acceleration Week). Un esdeveniment híbrid per analitzar reptes i oportunitats, explicant amb reconeguts speakers de diferents sectors i casos d’èxit de dones que constitueixen un referent en àmbits com la banca, la logística o la ciència, tradicionalment masculinitzats. 

Hem de trencar el sostre de vidre i fer que les nenes i joves se sentin empoderades perquè també apostin per desenvolupar les seves carreres en àmbits com les professions STEM (‘science, technology, engineering i mathematics’) que estan cridades a experimentar una important demanda en els pròxims anys, en l’era de la indústria 4.0. 

Cal destacar que segons l’Informe Igualtat en xifres del Ministeri d’Educació, durant el curs 2020-21, només el 29% de matriculats en carreres d’Enginyeria van ser dones, i el percentatge en Informàtica queia al 13%. Es tracta de dades que evidencien la desigualtat actual en aquest tipus de carreres universitàries, ja que de manera global el nombre de dones graduades a les universitats del nostre país supera el dels homes. Així, les dones representen el 55,7% del total de l’alumnat universitari. Per tant, estem assistint a un moment d’inflexió, però necessitem aconseguir que s’incrementi la presència femenina en aquelles carreres més tècniques, perquè això es reflecteixi en el món de l’empresa. 

En l’horitzó 2030, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) preveu que el 80% dels llocs de treball actuals desapareixeran i seran reemplaçats per perfils amb formació STEM, per la qual cosa si no actuem amb celeritat el mercat laboral es veurà afectat negativament pel biaix de gènere. 

El futur està marcat per la investigació i l’aposta per la tecnologia, per la qual cosa la visió de la dona en professions STEM és imprescindible per avançar, per poder créixer de manera sostenible. Les plantilles plurals, diverses... són més creatives i fomenten la innovació, gràcies a la riquesa que aporten els punts de vista complementaris. Tant és així, tal com reflecteix l’Organització Internacional del Treball (OIT), que aquelles empreses que aposten per la paritat estan aconseguint millors resultats econòmics. 

Sens dubte, la diversitat aporta riquesa i és una cosa que hem de promoure col·laborant des de l’àmbit públic i privat. Hem d’aconseguir que les nenes i joves comptin amb més referents femenins en professions STEM, per la qual cosa la divulgació és imprescindible que es produeixi des de les escoles, els mitjans de comunicació i en tots els nivells de la societat. Potenciant la igualtat de perfils en aquest tipus d’estudis contribuirem a la creació de riquesa, a l’ocupació de qualitat, i a l’aparició de noves sortides professionals.