El ple de l’Ajuntament de la Jonquera ha aprovat inicialment el pressupost municipal per a l’any 2023. Així doncs, per a l’exercici 2023, el consistori jonquerenc disposarà d’un total de 7.040.671 euros i l’Escola Municipal de Música disposarà d’un total de 110.410 euros. Durant la sessió, l’alcaldessa Sònia Martínez va explicar que el pressupost municipal s’havia articulat d’acord amb tres objectius principals: no augmentar la pressió fiscal sobre la població jonquerenca, mantenir els impostos municipals i les taxes municipals i contenir la despesa.

«Vivim temps incerts. La situació econòmica és inestable, la crisi energètica, de preus i de consum ofega la població i l’emergència climàtica és palpable. Davant d’aquesta complexa realitat, des de l’equip de govern, hem elaborat un pressupost municipal contingut, responsable i al costat dels veïns i de les veïnes», afirma l’alcaldessa Sònia Martínez.

Pel que fa als ingressos, el consistori preveu una disminució dels ingressos dels impostos municipals i de les taxes municipals. Per contra, preveu un augment dels ingressos de capítol II per la construcció d’un nou centre comercial. També, el capítol III augmentarà mínimament per l’entrada en funcionament dels aparcaments del Portús i de la zona blava. Així mateix, el capítol IV s’incrementarà per les subvencions rebudes de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona i, en el marc del capítol IX, no es preveu formalitzar cap operació financera.

Pel que fa a les despeses, les retribucions del personal s’incrementaran considerablement d’acord amb els pressupostos generals de l’Estat. Així mateix, s’incorporarà una plaça de sotsinspector i dues de caporal a la Policia Local de La Jonquera i una plaça de rellevista a la brigada municipal i s’incrementarà els complements específics de les educadores de la llar d’infants municipal i del delineant d’acord amb la legislació vigent. També, es preveu que augmentin els preus dels materials i dels subministraments i les despeses financeres per l’increment de les comissions bancàries i pel pagament dels interessos dels préstecs. De la mateixa manera, es manté el suport a l’Escola Municipal de Música i el finançament del projecte I-Música, així com l’aportació al Museu Memorial de l’Exili. Així mateix, el consistori impulsarà una nova convocatòria de subvencions per a llibres de text i material escolar i per a entitats esportives, així com mantindrà, amb les corresponents subvencions, el suport a les entitats locals com l’ACEJ, GRAFIC, l’Orfeó Jonquerenc, el Casal de l’Avi i la Creu Roja i signarà un nou conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants del Portús.

Inversions

Pel que fa a les inversions, l’Ajuntament de la Jonquera continuarà executant tasques de manteniment de voreres, camins, espais verds i vies urbanes, així com de conservació dels edificis públics i de les instal·lacions esportives i de neteja de la franja de seguretat contra els incendis forestals. En l’àmbit de Cultura, el consistori jonquerenc impulsarà noves edicions de la programació cultural ‘La Jonquera Cultura 5 Estrelles’ amb espectacles, cursos i tallers per a tots els públics i portarà a terme tallers per a les famílies amb la col·laboració de l’AMPA de l’Escola Josep Peñuelas del Rio. Respecte al Benestar Social, es programarà noves sessions de tallers per a la gent gran com memòria, percussió corporal i gimnàstica i es dinamitzarà l’Espai Nadó de La Jonquera. De la mateixa manera, es realitzarà activitats vinculades als dies internacionals com el Dia de la Dona o el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Pel que fa a Joventut, es continuarà programant tallers per al jovent jonquerenc i pel que fa a Esports, es continuarà donant suport a les entitats jonquerenques i a l’organització d’esdeveniments esportius.

En el marc de l’Àrea d’Educació, es portarà a terme obres de conservació als diferents equipaments educatius del municipi, així com es seguirà donant suport i finançant projectes educatius com Tots Dansen, Fem Salut i la Setmana Sense Fum. També, es seguirà acollint el programa de formació i inserció a Can Laporta. Des de l’Àrea de Promoció Econòmica, es consolidarà la campanya ‘L’Empordà als Aparadors’ i es continuarà impulsant campanyes locals de suport al comerç jonquerenc i des de l’Àrea de Turisme, es promocionarà el territori amb les visites guiades al Castell de Requesens i a la Ruta dels Búnquers de La Jonquera i amb la comercialització de La Gravelera. Així mateix, es posarà en marxa una nova pàgina web sota la marca ‘La Jonquera Inesperada’. En l’àmbit del Medi Ambient, es realitzarà campanyes de sensibilització sobre el reciclatge, la gestió dels residus i la tinença d’animals de companyia i sobre la reducció del consum d’aigua amb la voluntat de combatre la sequera i l’emergència climàtica. Finalment, en l’àmbit de la Seguretat Ciutadana, es posarà en funcionament el Dragalert per a incrementar la seguretat dels comerços locals, així com es continuarà promovent la formació dels agents jonquerencs i s’ampliarà l’equipament per a fer front a les problemàtiques d’ordre públic i els controls de trànsit.