Madrid

Espanya és el país amb la inflació interanual més baixa

La inflació de l'eurozona es modera al 10% el mes de novembre

Inflació interanual per països de la Unió Europea el novembre del 2022

Inflació interanual per països de la Unió Europea el novembre del 2022 / EPDATA

EP

La taxa d'inflació interanual de l'eurozona s'ha situat al novembre en el 10%, la qual cosa implica una baixada de sis dècimes respecte al rècord històric registrat a l'octubre, segons la informació preliminar publicada per l'oficina comunitària d'estadística, Eurostat, que assenyala Espanya com el país de l'eurozona on els preus van pujar amb menys intensitat, amb un 6,6%.

Al novembre, l'alça dels preus de l'energia s'ha moderat al 34,9% des del 41,5% de l'octubre, mentre que l'encariment dels aliments frescos ha estat del 13,8%, respecte al 15,5% del mes passat.

Així mateix, els serveis han pujat un 4,2% interanual, una dècima menys que a l'octubre, i els béns industrials no energètics s'han encarit un 6,1%, en línia amb la dada del mes anterior.

En excloure del càlcul l'impacte de l'energia, la taxa d'inflació interanual de la zona euro s'ha situat al novembre en el 7%, una dècima per sobre de l'alça de l'octubre, mentre que a l'hora de deixar fora també l'efecte dels preus dels aliments frescos, l'alcohol i el tabac, la taxa d'inflació subjacent s'ha mantingut en un màxim històric del 5% per segon mes consecutiu.

Entre els països de la zona euro, onze economies han registrat taxes d'inflació interanual de doble dígit, en què els increments més grans de preus es concentren a Letònia (21,7%), Lituània i Estònia (tots dos 21,4%).

Per contra, les taxes d'inflació harmonitzada menys intenses al novembre van correspondre a Espanya (6,6%), França (7,1%) i Malta (7,2%).

D'aquesta manera, el diferencial de preus favorable a Espanya respecte a l'eurozona s'ha ampliat al novembre a 3,4 punts percentuals des dels 3,3 punts del mes anterior.