L'economia espanyola va desaccelerar el seu creixement trimestral més d'un punt entre juliol i setembre, fins a situar-lo en el 0,2%, enfront de l'1,5% del trimestre anterior, degut, sobretot, a la moderació en l'avanç de la inversió i del consum de les llars, segons l'avanç de dades de Comptabilitat Nacional publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així, l'organisme estima que el consum de les llars va augmentar en el tercer trimestre un 1,1%, una dècima menys que al trimestre anterior, mentre que el consum de les institucions sense finalitats de lucre va caure un 0,2%, enfront del creixement del 0,5% del trimestre anterior.

La despesa pública, per la seva banda, va augmentar un 0,6% entre juliol i setembre, tornant a taxes positives després de tres trimestres consecutius de descensos.

La inversió, per la seva banda, va desaccelerar el seu creixement trimestral gairebé dos punts, des del 2,5% del segon trimestre al 0,6% en el tercer.

Segons l'avanç de dades de l'INE, el creixement interanual del PIB es va moderar tres punts al tercer trimestre, des del 6,8% al 3%, a conseqüència d'una menor aportació tant del sector exterior com de la demanda nacional.

En concret, la demanda externa va aportar tres punts al PIB interanual del tercer trimestre, xifra 1,9 punts inferior a la del trimestre anterior, mentre que la demanda nacional va contribuir amb vuit dècimes, 1,1 punts menys que al segon trimestre.

Estadística ha explicat que l'avanç de dades d'aquest tercer trimestre s'ha realitzat a partir d'indicadors estadístics que oferien resultats fins a agost, encara que s'han incorporat algunes estimacions d'indicadors referits al mes de setembre, basats en dades administratives i altres fonts addicionals.

No obstant això, avisa que les futures revisions de les dades del tercer trimestre podrien ser més grans a les habituals pel context econòmic i de canvis "bruscs" que es viu actualment.