PRESÈNCIA FEMENINA

Situació actual de la dona en disciplines STEM

Un dels grans reptes als quals s’enfronta la societat per aconseguir la igualtat entre homes i dones és lluitar contra els estereotips de gènere en les professions STEM

engineer woman repairs laptop support fixing notebook computer

engineer woman repairs laptop support fixing notebook computer / engineer woman repairs laptop support fixing notebook computer

Gema Carrasco

Els moviments socials que busquen la igualtat de gènere han arribat a tots les esferes amb l’objectiu de canviar les regles del joc. Un dels camps en què ha tingut gran influència és el relacionat amb les carreres STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), on la presència femenina és inferior. Una de les raons per les quals aquest tipus de professions desperten menys interès entre les dones, es deu a la falta de referents femenins. És fonamental donar visibilitat a les científiques i les seves contribucions a la societat per intentar equilibrar la balança pel que fa referència a presència femenina i masculina.

Representació femenina en dades

L’informe “Científiques en Xifres” del 2021 assenyala que, malgrat els avenços, encara existeixen bretxes de gènere amb una menor presència d’estudiants i investigadores en àrees STEM, un descens especialment preocupant en enginyeries i tecnologia. Segons un informe de les UNESCO, només el 35% dels estudiants matriculats en estudis superiors vinculats amb les STEM són dones. Aquesta xifra cau al nostre país segons un estudi de l’Organització d’Estats Iberoamericans (IOE) que assenyala que només el 13% de les dones universitàries escullen una carrera STEM.

Només el 23% de dones treballen en el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Per la seva part, dades de l’Observatori de la FP també revelen que existeix un estancament a l’hora d’elegir formacions professionals de les branques industrials i STEM. Les dones, en un 88,1%, segueixen elegint cicles d’Imatge Personal i un 86,7%, Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Només els cicles de Sanitat compten amb una alta representació femenina (75,6%) enfront d'àmbits industrials (12%) i STEM (11,8%). 

Dones en el sector TIC

Actualment els perfils professionals més demanats estan relacionats amb la tecnologia: Intel·ligència Artificial, Ciberseguretat o Big Data, entre altres. En aquest sentit, l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació (ONTSI) en col·laboració amb l’Institut de la Dona, apunten que només el 23% dels treballadors del sector de les Tecnologies de la Informació i la comunicació són dones.

De la mateixa manera, només el 12% dels empleats en llocs amb presa de decisió lligats a la Intel·ligència Artificial i el Machine Learning són dones i menys del 25% del personal investigador en Intel·ligència Artificial. Aquestes dades mostren la necessitat d’oferir a les nenes models a seguir per promoure la inclusió de les dones en aquest tipus de professions. Des dels col·legis i instituts és fonamental lluitar contra els estereotips de gènere.

Female Industrial Engineer in the Hard Hat Uses Laptop Computer

Female Industrial Engineer in the Hard Hat Uses Laptop Computer / Female Industrial Engineer in the Hard Hat Uses Laptop Computer while Standing in the Heavy Industry Manufacturing Factory. In the Background Various Metalwork Project Parts Lying