Sònia Vergés Roig és arquitecta tècnica i Cap de l’àrea de visats i assessorament professional del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació. L’entitat té la seva seu a Girona i compta amb quatre oficines al territori, a Figueres, Lloret de Mar, Olot i Palamós.

Quin és el paper i la presència de la dona en el col·lectiu dels aparelladors?

En l’àmbit professional, no hi ha cap diferència entre un home i una dona. El ventall de feines que pot fer la professió és molt ampli. Podem veure perfectament una dona dalt d’una bastida o d’un forjat dirigint l’execució d’una obra i donant les oportunes ordres als diferents intervinents (estructuristes, paletes, guixaires…). L’any 2018, des del Col·legi, vàrem portar a terme una enquesta entre el col·lectiu col·legial de dones i vàrem poder constatar que, en el nostre sector, la dona està en tots els llocs on podem trobar també un home.

Com ha evolucionat aquesta situació al llarg dels temps?

El sector de la construcció ha estat tradicionalment dominat pels homes, però avui dia, la construcció és un sector dinàmic i en constant creixement que compta amb una important presència de dones. Aquesta introducció gradual, dins la nostra professió, va començar amb Elvira de Azúa Gruart que fou la primera dona a col·legiar-se com a aparelladora a Espanya, i va ser al Col·legi d’Aparelladors de Barcelona, l’any 1933. La primera dona que es va col·legiar al Col·legi de Girona ho va fer l’any 1972 i la dona amb la titulació més vella data de 1968. La implantació dels estudis d’arquitectura tècnica a l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona hi van ajudar molt. Actualment, hi ha un total de 212 dones col·legiades a la demarcació de Girona, que representen un 23,5% del total.

Quin és el paper de la Comissió per a la igualtat de gènere del Col·legi?

La Comissió va ser creada l’any 2018, en el marc dels actes que en l’àmbit institucional es varen portar a terme, tant a Catalunya com a Espanya i està formada per tres aparelladores, membres de la Junta de Govern del Col·legi, i està oberta a la participació de qualsevol companya del col·lectiu. Aquestes persones participen també en la Comissió d’Igualtat de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i de la comissió d’igualtat de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya. S’han portat a terme contactes amb altres institucions que també tenen instaurada aquesta Comissió per tal d’aprofitar sinergies i posar en comú diverses actuacions. L’objectiu és donar visibilitat als greuges i problemes de les dones, en especial al sector de la construcció.

I quina és la feina dels col·legiats i col·legiades aparelladors i arquitectes tècnics?

Les competències que s’adquireixen en els estudis universitaris fa que siguem uns/es tècnics/ques que intervenim en tot el procés edificatori, des de l’assessorament en la compra del solar, el control de l’execució de l’obra, fins a l’enderrocament i tornar a començar, passant per tota mena d’informes, amidaments i assessoraments sobre l’habitatge. Des del Col·legi s’endeguen campanyes publicitàries per donar a conèixer la tasca dels aparelladors i aparelladores i volem conscienciar els usuaris que els habitatges no són eterns, que necessiten també ser cuidats, i que els aparelladors i aparelladores els podem ajudar.

"Actualment, hi ha un total de 212 dones col·legiades a la demarcació de Girona, que representen un 23,5% del total"

En quins municipis està present el Col·legi a la demarcació de Girona?

-El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics té la Seu a Girona al c/ Santa Eugènia, 19 i compta amb quatre oficines al territori: Palamós, Figueres, Olot i Lloret de Mar. A més, el Col·legi va crear l’any 1976 un laboratori com un mitjà de millora de la qualitat en la construcció, i des de llavors ha anat ampliant el seu camp d’actuació comptant amb un ampli equip de tècnics especialitzats. Avui en dia, convertit en Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisis de Materials CECAM, és un centre dedicat al control de qualitat en processos d’edificació i de producció en diversos camps d’activitat. Implantat al territori, col·labora amb empreses i administracions per garantir la qualitat total en totes les fases d’un projecte.

L’arribada dels fons Next Generation incidiran en la seva feina en tant que experts en rehabilitació?

Oi tant, i els Col·legis s’involucraran d’una forma important. És aquest un exemple de la necessitat d’adaptar-nos a canvis normatius i/o exercici de noves feines. Una part del fons Next Generation van destinats al sector de l’habitatge des de la perspectiva de l’eficiència energètica. Els usuaris podran optar a subvencions a condició que demostrin una millora de l’eficiència energètica de l’habitatge o de l’edifici. Així els aparelladors podran informar a usuaris d’habitatges i d’edificis d’habitatges sobre l’estat actual de l’habitatge i/o edifici i les seves mancances, a través de la Inspecció Tècnica dels Edificis (informe subvencionat 100% pels fons europeus); com millorar l’eficiència energètica amb valoració dels costos de les actuacions a portar a terme i quins ajuts es poden obtenir. Els Col·legis acompanyaran en aquesta tasca a través de les oficines tècniques de rehabilitació per difondre i informar sobre tots els ajuts disponibles i el seu tràmit.