Ingressos diversos

¿Quant cobra un policia nacional?

Agentes de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional

Alguna de les funcions de la Policia Nacional és la de vetllar pel compliment de lleis i auxiliar i protegir les persones, entre d’altres. Una feina en la qual arriben a arriscar la vida. ¿Quin és el salari que reben per això aquests agents policials? Segons les dades de <strong>retribucions del personal funcionari</strong> de l’any 2020 del Ministeri d’Hisenda, els agents de Policía tenen un sou mitjà que, tot i que dista molt del que guanyen altres funcionaris –com els metges cirurgians, que són dels que més cobren a Espanya– pot veure’s molt incrementat per les retribucions que reben.

En primer lloc, el sou d’un policia nacional es divideix en dues parts. D’una banda, les retribucions bàsiques, que inclouen el sou base, l’increment per antiguitat i les pagues extraordinàries. D’altra banda, les retribucions complementàries, que inclouen molts i diferents factors, com per exemple la destinació en la qual s’ha aconseguit la plaça, el nivell del lloc o la categoria. Però, aproximadament, el sou mitjà anual d’un policia és de 24.600 euros bruts, cosa que equival a uns 2.000 euros bruts al mes.

Les retribucions bàsiques

El sou base d’un policia depèn del grup funcional a què pertany. Per exemple, un agent acabat d’incorporar al cos es troba en Escala Bàsica (C1) i el seu sou base és de 9.461,04 euros a l’any, cosa que equival a 788,42 euros al mes. Però a aquest sou base se li han de sumar les dues pagues extres (681,43 euros al juny i al desembre, respectivament), el que el deixaria amb un total de 10.823,90 euros anuals si es tracta d’un Policia Nacional d’Escala Bàsica que acaba d’ingressar al cos.

Finalment, els triennis són un altre component que s’ha de sumar a les retribucions bàsiques i que consisteixen en un augment del sou per cada tres anys treballats. La quantitat extra que rep el policia dependrà del grup en el qual es trobi. Per exemple un policia C1 (Escala Bàsica) cobrarà 28,59 euros mensuals, en canvi un A1 (ES, EE i Facultatius) guanyarà 46,32 euros mensuals.

Les retribucions complementàries

Per a les retribucions complementàries afecten molts factors. Alguns exemples són:

  • Complement de destinació: aquest plus es regeix segons el paper que el policia exerceix. Per exemple, un policia que es troba en l’Escala Bàsica del nivell 17 (Policia) guanyaria 407,72 euros al mes i un policia del nivell 19 (Oficial de Policia) 456,91 euros al mes. Mentrestant, un inspector arribaria als 600 euros i un comissari cobraria mínim 800 euros.
  • Complement específic: aquest depèn de la dificultat o la responsabilitat del treball que realitza l’agent. Es divideix en el complement general –que varia segons la funció de la categoria del cos– i en el complement singular, que depèn del lloc de treball que ocupi.
  • Complement per territorialitat: la zona geogràfica influeix de manera directa en el salari d’un policia nacional, i si és destinat a certes àrees, suposa un increment major en el sou a final de mes. Segons dades dels Sindicats Policials Units en Acció (SUP) del 2019, alguns exemples de la quantia mensual per territorialitat són els següents: a Barcelona (capital) hi ha una suma de 55,68 euros mensuals bruts, a Madrid (capital) 184,63 eurosy al País Basc i Navarra hi ha un plus de 678,61 euros, una quantitat elevada perquè es considera una zona de risc.
  • Indemnització per residència: aquest complement afecta els agents destinats fora de la Península i també canvia segons el grup funcional a què pertany el policia. A més, en alguns llocs hi ha un increment per cada trienni.