El grup BBVA va guanyar 3.475 milions d'euros en l'exercici del 2016, el 31,5% més que el resultat obtingut durant el 2015. L'impacte negatiu de les clàusules sòl ha suposat 404 milions d'euros en el benefici de l'entitat, després d'una provisió de 577 milions d'euros bruts en el quart trimestre per cobrir possibles reclamacions futures relacionades a la resolució del Tribunal de Justícia Europeu sobre les clàusules sòl de préstecs hipotecaris. Amb aquest resultat de 3.475 milions d'euros, el BBVA aconsegueix la millor xifra de beneficis des de l'any 2010. L'entitat també ha anunciat que aquest any el BBVA distribuirà entre el 35% i el 40% dels beneficis entre els accionistes a través d'un dividend en efectiu.

El benefici de la divisió de l'entitat a l'estat espanyol es va situar en 912 milions d'euros, cosa que suposa una reducció del 16% en relació amb el resultat obtingut per l'entitat el 2015. Sense l'impacte negatiu de les clàusules sòl, 404 milions d'euros nets d'impostos, el benefici de BBVA Espanya hagués crescut un 21,2% en termes anuals.

EL marge d'interessos a l'estat espanyol va caure un 2,9%, per la menor activitat d'hipoteques.

Les primeres sinèrgies de la integració de Catalunya Banc

Un fet rellevant dels resultats del 2016 és que en l'últim trimestre de l'any es van començar a materialitzar les sinèrgies generades per la integració de Catalunya Banc. Unes sinèrgies que seran més visibles en el transcurs d'aquest any 2017, segons ha explicat l'entitat.

Les dotacions i provisions per sanejaments executades aquest 2016 han estat un 42,7% menors que les desemborsades el 2015. La taxa de morositat a l'estat espanyol es va situar en 5,8% al tancar l'any, una dècima per sota de la registrada el setembre del 2016 i vuit dècimes menys que el desembre del 2015.

De cara a les perspectives del 2017 a l'estat espanyol, el banc preveu mantenir la seva política de contenció de despeses de la xarxa d'oficines i una menor dotació de provisions per sanejament, dos factors que ajudaran a ser les ''palanques'' d'un millor resultat a la divisió espanyola.

Francisco González ha assegurat que els resultats obtinguts pel grup responen a la ''diversificació geogràfica i al model de negoci del grup''.

El marge d'interessos del grup, molt afectat per l'escenari de baixos tipus d'interès però el que millor avalua l'activitat ordinària d'un entitat bancària al mesurar el cost de captació del diners i la seva comercialització, es va situar en 17.059 milions d'euros, amb un increment del 3,9% en relació amb el 2015, que seria un 14,9% més elevat a tipus de canvi constants.

La millora del marge d'interessos es genera a partir del creixement de l'activitat en les zones emergents i per la ''resistència'' dels diferencials bancaris en el productes comercialitzats, que operen en un entorn de tipus d'interès històricament baixos.

El marge d'interessos del quart trimestre, amb 4.385 milions d'euros, va ser el més elevat dels quatre trimestre de l'any.

Les comissions del grup van tenir un comportament gairebé pla, amb una lleugera millora del 0,3%, per una menor activitat en els mercats madurs on opera el grup i en banca d'inversió.

El marge brut es va situar en 24.653 milions d'euros, amb un increment del 4,1%, el 14,2% a tipus de canvi constants.

En el resultats, l'entitat destaca ''l'esforç'' realitzat en la política de contenció de costos d'explotació, cosa que va permetre que les despeses registressin un creixement del 3,9%, tot i que en aquest exercici del 2016, les despeses de Catalunya Banc han estat incloses en el resultat des de l'1 de gener del 2016, mentre que el 2015es van incorporar la perímetre del banc el 24 d'abril del 2015, després d'haver transcorregut e primer trimestre de l'exercici.

A més, el grup de Francisco González ha comptabilitzat les despeses del banc turc Garanti pel mètode d'integració global dins dels comptes del BBVA des del tercer trimestre del 2015, metre que el 2016 aquestes despeses de la filial turca s'han integrat des de l'1 de gener del 2016.

La solvència de l'entitat es va situar en termes CET1 fully loaded en el 10,9%, cosa que suposa una millora de 58 punts bàsics en relació amb els nivells obtinguts en el tancament de l'exercici del 2015.