La restauració de la muralla medieval del tram posterior de l'antic convent de Sant Domènec de Castelló d'Empúries és ja una realitat. Aquesta setmana l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha iniciat els treballs de rehabilitació de les parts malmeses del tram encara existent i conservat de l'antiga muralla medieval de Castelló d'Empúries, a la part posterior de l'edifici de l'actual consistori castelloní que fou antigament el convent de Sant Domènec construït a partir de 1698 en substitució del primer convent medieval fundat el 1317 fora muralles, i també el Palau dels Comtes, nom amb què és conegut popularment.

La muralla medieval és una de les construccions més antigues que encara perduren a la vila. La seva construcció data de final del segle XIII i principi del XIV, i durant els segles XV i XVI es realitzaren nombroses obres de reparació i de reconstrucció. El cronista Jeroni Pujades va testimoniar a la seva època (a principi del segle XVII) la data de "1289" escrita a les torres dels portals Nou i de la Verge Maria del recinte emmurallat. Tant la muralla com l'immoble de l'actual ajuntament estan catalogats com a Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN, Decret de 1949) per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, la màxima categoria pel que fa a la seva protecció i conservació.

El finançament de la restauració ha estat possible gràcies al conveni signat entre l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, la Generalitat de Catalunya i La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona el mes d'octubre de l'any 2009, gràcies al qual el consistori castelloní va rebre a través del Centre de Recerca i Difusió de la Història Local (CRDHL) del Departament de Cultura i Patrimoni Històric, 200.000 euros procedents del programa Romànic Obert per a la rehabilitació de la muralla medieval, després de la visita i de la inspecció sobre el terreny de Miquel Sitjar, l'anterior director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura; de Ramon Castells, l'arquitecte territorial; i de Montserrat Mataró, arqueòloga territorial.

Les obres de rehabilitació tenen com a objectiu refer i consolidar les parts malmeses dels murs verticals dels costats nord i oest de l'actual edifici de l'Ajuntament, construït durant l'època moderna aprofitant l'existència del recinte emmurallat de l'època medieval. La restauració inclourà també la consolidació de la torre semicircular de la muralla, que fou absorbida per la fàbrica del nou convent de Sant Domènec com a absis de l'església conventual, a l'interior del qual es realitzà una campanya d'excavacions arqueològiques entre els mesos de desembre de 1992 i febrer de 1993 dirigides per l'arqueòloga Anna Maria Puig. En l'actualitat, la torre era una de les parts més malmeses i amb un delicat estat de conservació.

Aquesta és una restauració llargament esperada i en la qual el Departament de Cultura i Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries veu acomplert un dels seus principals objectius per a la rehabilitació completa d'aquest bé cultural castelloní. El projecte de restauració i consolidació d'aquest tram de la muralla medieval, que fins al moment no havia estat objecte de cap intervenció de restauració, ha estat elaborat per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries amb la supervisió del Servei de Patrimoni Arquitectònic dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, mostra la seva satisfacció pel que fa a la realització de les obres de restauració de la muralla medieval, "una de les mostres més importants del patrimoni arquitectònic castelloní i alhora més injustament oblidades fins ara" i destaca l'esforç conjunt realitzat des de l'Ajuntament, La Caixa i la Generalitat de Catalunya. En el mateix sentit, el regidor de Cultura, Ramon Piris, afirma que "la restauració de la muralla medieval haurà estat, juntament amb la del Pont Vell i la dels grafits de la Presó medieval, les intervencions de restauració més importants que s'han realitzat al patrimoni històric castelloní els darrers anys".

Les obres de restauració, a càrrec de l'empresa Construccions Guardiola SL, que ja va treballar en les obres de restauració del Pont Vell castelloní, tenen una durada prevista de tres mesos. El projecte té previst que, un cop acabin les obres de restauració, s'il·lumini i es pugui obrir al públic el carreró de la muralla que roman tancat a causa del delicat estat de conservació del mur. Precisament, el Museu de la Cúria-Presó ofereix als visitants la possibilitat de conèixer de forma versemblant com era el recinte emmurallat de la capital del comtat d'Empúries al segle XIV a través de la maqueta de la vila medieval.