Fortià ordenarà la travessera urbana per pacificar el trànsit i fer més segura la mobilitat

El darrer ple ordinari de l’Ajuntament, celebrat dijous passat, va adjudicar les obres

Travessera urbana de Fortià.

Travessera urbana de Fortià. / GM

Empordà

Empordà

Fortià ordenarà la travessera urbana per pacificar el trànsit i fer més segura la mobilitat. El darrer ple ordinari de l’Ajuntament, celebrat dijous passat, va adjudicar les obres. El pressupost base de licitació amb IVA és de 148.812,26 euros.

L’objectiu que té el govern municipal, liderat per l’alcalde, Francesc Brugués, és dur a terme en els pròxims mesos aquests treballs d’ordenació del vial central de la vila.

Actuacions previstes

Segons el projecte, les actuacions es proposen principalment en dues cruïlles del nucli on coincideixen les vies que travessen el poble. La primera cruïlla es troba a l’antiga carretera que unia Castelló d’Empúries i Besalú. La segona es comunica amb la primera amb l’avinguda dels Pradells i es troba amb l’avinguda Teresa de Pallejà, que és la travessera alternativa per anar de Castelló d’Empúries a Riumors.

El projecte planteja les següents actuacions:

  • Eixamplar voreres a la cruïlla de l’avinguda Diputació.
  • Pujar la calçada al nivell de la vorera a la cruïlla amb l’avinguda Teresa de Pallejà.
  • Establir un itinerari escolar accessible en tot l’àmbit d’actuació.
  • Fer que tots els guals per a vianants seran accessibles amb paviment podotàctil.
  • Habilitar un carril bici des de la cruïlla amb l’avinguda Diputació fins a l’altra cruïlla deixant previsió de continuïtat fins a la plaça Catalunya.
  • Guanyar espais per als vianants en tot l’àmbit, tot i deixar per als vehicles carrils d’un mínim de 3 metres d’amplada.

Cal destacar que durant la sessió plenària també es va dur a terme l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora del trànsit en el nucli urbà al municipi. 

Projecte d'ordenació de la travessera urbana de Fortià.

Projecte d'ordenació de la travessera urbana de Fortià. / Ajuntament

Centre Agrícola Social de Fortià

D’altra banda, en la mateixa sessió plenària, es va fer l’aprovació de l’expedient de concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic del bar del Centre Agrícola Social de Fortià, així com la licitació de la contractació per a aquest servei en aquest espai del centre del poble. També va tenir lloc l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera com l’actual.