Llançà pacta canvis al projecte de la Farella per reduir l'impacte

La proposta que s’ha aprovat contempla cinc edificis baixos, amb 62 habitatges, amb coberta vegetal, una franja lliure arran de mar i el manteniment de part de la pineda existent

Urbanització la Farella de Llançà.

Urbanització la Farella de Llançà. / AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

Carme Vilà

El govern de Llançà (Junts i PSC) ha tramitat l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana (PMU) per a desenvolupar un terreny a la Farella. Es tracta de l’última pineda arran de mar. Per això el govern defensa que s’ha negociat i pactat amb els promotors mesures diverses per reduir el màxim possible l’impacte. Es construiran 5 edificis, però de planta baixa i pis, amb una alçada inferior a l’arbrat. Seran en total 62 habitatges. Tindran coberta vegetativa i els vint metres a primera línia estaran lliures. 

La superfície del sòl és de 15.021,64 metres quadrats, dels quals s’ocuparan 3510 metres quadrats. En la proposta inicial s’ocupaven 5257,51. Per tant, s’ha reduït un 22,85%. En total s’hi podien construir 85 habitatges i finalment seran 62. Es tracta d’habitatge plurifamiliar perquè se situaran en cinc blocs de pisos. Una de les característiques dels edificis és que són de planta baixa i pis. «Col·locats als marges del terreny, a banda nord i la banda sud de la finca, deixant la part central lliure d’edificacions», s'explica en el PMU aprovat. A la part de davant de mar hi ha els dos habitatges unifamiliars de planta baixa preexistents. D'aquesta manera, es descarten totalment les propostes anteriors d’edificació que permetien fins a setze edificis i que eliminaven totalment l’arbreda existent, constata el regidor d’Urbanisme, Francesc Guisset. 

Llançà pacta canvis al projecte de la Farella per reduir l'impacte.

Llançà pacta canvis al projecte de la Farella per reduir l'impacte. / Ajuntament de Llançà

En el document es remarca que «l’edificació en cinc únic sedificis de baixa alçada, situats als costat de la finca». «El fet que els arbres existents tinguin unes alçàries al voltant dels 15 metres i els edificis més alts de planta baixa i planta pis tenen una alçada de 7 metres, fa que l’ocultació/mimetització sigui molt factible», es valora en el PMU. 

Cobertes vegetals

A més, les cobertes dels edificis són vegetatives amb l’objectiu de reduir l’impacte visual i alhora «obtenir avantatges com la reducció de temperatura de l’entorn de l’edificació, reducció dels ponts tèrmics, retenció d’aigua en moments de fortes pluges, increment de la biodiversitat i reducció del CO2». 

Des del govern i tal com s’exposa en el PEMU, es pretén mantenir el màxim de la zona arbrada, com recomanava del PDU. Es deixarà lliure tot el terreny no ocupat per edificacions d’ús comunitari, sense crear més que els paviments mínims necessaris pels accessos i serveis dels edificis. Els arbres afectats que es pugui es trasplantaran i es plantarà nou arbrat. El document s’adequa al Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí. La parcel·la on es construirà és sòl urbà.  

El govern municipal va aprovar provisionalment dilluns al ple municipal la proposta que ha suscitat el rebuig de l’entitat Iaeden-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava. Un grup de veïns i membres de l’entitat es van concentrar fora de l’ajuntament i a la sala de plens.