L’Oficina de Consum de l'Alt Empordà ajuda a recuperar més de 50.000 euros als consumidors el 2023

Durant l’any passat, el servei va atendre 1.180 consultes i va rebre 466 reclamacions que van donar lloc a la gestió de 358 mediacions

També es van tramitar 48 denúncies per possible infracció administrativa, així com 15 queixes a empreses

Façana del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Façana del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. / Maria Vivas

Empordà

Empordà

L’Oficina de Consum del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha presentat la seva memòria anual, on es recullen les atencions realitzades per aquest servei a la comarca. Durant l’any 2023, va atendre 1.180 consultes i va rebre 466 reclamacions que van donar lloc a la gestió de 358 mediacions. També es van tramitar 48 denúncies per possible infracció administrativa, així com 15 queixes a empreses. Gràcies a les mediacions realitzades, s’ha ajudat a les persones consumidores a recuperar més de 50.000 euros.

Una dada que també es constata en el document és que, pel que fa a consultes, han augmentat els dubtes relacionats amb les compres per Internet. Aquest tipus de compres són contractes subscrits a distància en els quals la llei estableix una protecció específica per a les persones consumidores. La mediació és un altre dels serveis prestats des de l’Oficina i consisteix un procés voluntari de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les persones consumidores i els empresaris o empresàries promouen l’obtenció d’una solució consensuada a un conflicte.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té subscrit un conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de coordinació d’actuacions per al desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum

El vicepresident i conseller delegat de Consum, Josep Maria Bernils, ha valorat les dades recollides durant el darrer any molt positivament. En aquest sentit, destaca que "el nombre de persones ateses durant el 2023 ens demostra que aquest és un servei que cal seguir prestant i pel qual continuarem apostant des del Consell Comarcal". També remarca que la voluntat és que "tots aquells ciutadans de la comarca que es trobin en situació de vulnerabilitat respecte als seus drets com a consumidors, disposin d’un espai de referència, assessorament i mediació".

Conveni

D'altra banda, el Consell Comarcal també té subscrit un conveni amb l'Ajuntament de Figueres de gestió per a la realització de determinades actuacions en matèria de consum. Precisament la capital de la comarca és la que acumula més atencions a usuaris i usuàries, amb 700 persones ateses durant el 2023, suposant així el 40,96% del total de consultes registrades. La segueixen Roses amb 146 atencions (8,54%) i Castelló d’Empúries amb 92 (5,38%). La tasca d'informació i assessorament a les persones consumidores i usuàries de la comarca es porta a terme mitjançant l'Oficina d'Informació al Consumidor de l'Alt Empordà tant de manera presencial com telemàtica.