L'Escala intenta promoure la creació de més places hoteleres

L’Ajuntament ha aprovat canvis al planejament, una mesura que es va començar a treballar fa vuit anys

Un dels hotels de l'Escala. | DDG

Un dels hotels de l'Escala. | DDG

Carme Vilà

L’Ajuntament de l’Escala ha aprovat una modificació al planejament per a la regulació dels usos hotelers. Es tracta d’una mesura que pretén equilibrar la balança actual amb moltes més places d’apartaments turístics i càmpings que hoteleres. L’Ajuntament treballa des de fa vuit anys per aprovar aquest canvi. 

En data 20 de juny de 2018 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar definitivament el text refós de la modificació puntual del pla general per a promoure l’ús hoteler en un expedient iniciat dos anys abans. És el que explicava l’alcalde, Josep Bofill, al darrer ple on es va aprovar. 

Però es va presentar un recurs contenciós i el 2021 la sala del Contenciós Administratiu va declarar nul l’acord estimant parcialment el recurs. Els tràmits van continuar i el 2022 l’Ajuntament va aprovar un avanç de la modificació. Es van demanar tots els informes i estudis pertinents per tirar endavant la proposta. 

Una vegada tancat l’expedient s’ha portat a ple per aprovar inicialment la modificació Bofill constata que «té la voluntat d’establir una sèrie de paràmetres que balancegin l’oferta d’allotjament» perquè les places hoteleres estan molt per sota de les d’apartament o càmping. 

Necessitat de més places

ERC i Junts van defensar la necessitat de més places. Des de Gent de l’Escala van plantejar fer un exercici per saber si é srealment important i plantejar-se si té prou capacitat la població. En Comú va plantejar dubtes, però possibles avantatges com disposar de més habitatge de primera residència.