L’Escala empodera el col·lectiu de la gent gran a través d’un procés d’escolta activa

L’Ajuntament vol crear el Consell de la Gent Gran amb la creació de polítiques inclusives

L’Escala empodera el col·lectiu de la gent gran a través d’un procés d’escolta activa | AJUNTAMENT DE L’ESCALA

L’Escala empodera el col·lectiu de la gent gran a través d’un procés d’escolta activa | AJUNTAMENT DE L’ESCALA / sònia fuentes. l’escala

Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

L’àrea de Serveis Socials de l’Escala va iniciar, a finals de l’any passat, un procés participatiu per conèixer de primera mà les inquietuds i les necessitats de la gent de més de seixanta anys que viuen al municipi. Aquest enfocament innovador està encaminat a orientar l’ajuntament cap a un canvi en el model d’atenció a la gent gran, a escala municipal.

Amb una població de 3.900 residents majors de seixanta anys, l’Escala ha reconegut la necessitat de reavaluar els seus serveis, culminant amb la inauguració de l’Oficina +60, l’abril de l’any passat, a la planta baixa de Can Maset. Aquest espai dinàmic evolucionarà segons les demandes de la gent i comparteix espai amb l’Oficina d’Habitatge. El seu objectiu és oferir atenció, suport, formació i donar ressò a les necessitats presents i futures de la població gran.

Recollir problemàtiques

La regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de l’Escala, Clàudia de Cruz, ha destacat que, fins llavors, si bé existia la voluntat de treballar en aquesta línia, «no s’havia especificat cap programa per a l’activitat de l’Oficina».

El procés participatiu s’ha plantejat per recollir les problemàtiques i necessitats del col·lectiu, obtenint una resposta molt positiva de la comunitat. S’ha realitzat amb una mostra de trenta persones, de diverses franges d’edats i un sexe predominant: el femení.

Des de l’Ajuntament, a través d’aquest procés participatiu, s’ha fet un pas més per empoderar la gent gran. «Hem rebut una resposta molt positiva de la comunitat que ha expressat la seva gratitud per disposar d’aquest espai on parlar lliurement de les seves inquietuds. Aquest enfocament enriqueix la nostra Oficina +60, ja que les propostes de la comunitat seran reconegudes» assenyala De Cruz.

[object Object]

DINAMITZACIÓ. Abans d’acabar l’any, l’Ajuntament escalenc va estar treballant, des de l’àrea de Serveis Socials, amb la gent gran del municipi per engegar un procés participatiu amb l’objectiu de conèixer de primera mà les problemàtiques, les necessitats, els interessos i les inquietuds de la comunitat. Entre les persones que van participar en el procés, s’hi van trobar diverses franges d’edat i un sexe dominant, el femení. Ara l’Ajuntament vol fer el retorn i a través de la informació recollida, està creant la nova programació d’activitats de l’Oficina +60.

Procés participatiu

A través de quatre sessions interactives, el procés participatiu ha identificat temes d’interès com la salut, l’accessibilitat, la mobilitat, els serveis i la comunicació, recollint propostes per abordar les inquietuds de la comunitat.

Ara, es traduiran els resultats en un programa d’activitats que reflecteixi les necessitats i els desitjos del col·lectiu: «La participació activa dels implicats garantirà que el programa sigui realment representatiu i el seu èxit» diu la regidora.

Durant el procediment, «s’ha advertit que no hi ha una preocupació única més gran, sinó que hi ha des d’interessos, inquietuds i demandes, fins a preocupacions. Hi ha molta inquietud per poder disposar d’activitats formatives, culturals i artístiques. Per altra banda, hi ha preocupació per temes com la soledat no volguda, o fins i tot temes d’habitatge, o barreres arquitectòniques al poble».

A través del procés participatiu s'han detectat temes d'interès com la salut, els serveis i la mobilitat

La regidora remarca que «a alguns interessos els podrem donar resposta directament dins el programa d’activitats per a dinamitzar l’Oficina +60. Les activitats actuals, com la gimnàstica terapèutica, per promoure un envelliment actiu, les sortides culturals, i les xerrades es mantindran i seran complementades amb activitats gastronòmiques i artístiques, que sempre aniran evolucionant segons l’èxit i els suggeriments dels participants.

D’altra banda, s’ha decidit crear el Consell de la Gent Gran per abordar problemàtiques més transversals del municipi, com el transport, la mobilitat i l’accessibilitat, assegurant que les preocupacions de la comunitat es resolguin des de diverses perspectives. Gràcies a la propera creació d’aquest òrgan, «es podrà continuar recollint la veu d’aquest col·lectiu sense perdre l’espai de debat que s’ha creat on poder abordar totes aquestes temàtiques».

A través del Consell de la Gent Gran es podrà assegurar que les preocupacions de la comunitat es resolguin des de diverses perspectives, apunta. Tot i que encara no s’ha convocat aquest òrgan, la participació inclourà representants de l’ajuntament, serveis socials, entitats locals i persones rellevants del col·lectiu de persones grans.

Resultats

Pròximament, es realitzarà la presentació i programació del programa d’activitats de l’Oficina +60 que s’està acabant d’ultimar. «Un cop el tinguem tancant i validat, farem el retorn, ja que convocarem tant a la gent que va participar en el procés com a la que no, però que estan apuntats a l’Oficina +60 perquè constatin en què s’ha traduït la informació que vam recollir».

L’objectiu final del procés participatiu és que sorgeixi un programa a partir del que ells han proposat, i no siguin propostes imposades, «perquè la gent es faci més seva aquesta oficina» conclou la regidora.