Urbanisme

Roses inverteix més de 900.000 euros per millorar el sector entre la Ciutadella i el nucli antic

L'Ajuntament ha iniciat els treballs de reurbanització de la plaça Pep Ventura i del carrer Granada (446.490 euros)

Juntament amb l'obra iniciada fa uns dies a l’adjacent carrer Madrid (474.320 euros), suposarà una modernització i millora de l’accessibilitat de la zona

Inici de les obres a la plaça Pep Ventura.

Inici de les obres a la plaça Pep Ventura. / Ajuntament de Roses

Emporda.info

Roses ha posat en marxa els treballs de reurbanització de la plaça Pep Ventura i del carrer Granada, una actuació que compta amb una pressupost de 446.490 euros i que, juntament amb la iniciada fa uns dies a l’adjacent carrer Madrid (474.320 euros), suposarà una important inversió per a la modernització i la millora de l’accessibilitat i seguretat d’aquest sector de l’eixample rosinc, situat entre el casc antic i el conjunt monumental de la Ciutadella. En total s'injecten més de 900.000 euros.

La plaça Pep Ventura es va urbanitzar l’any 1977 com a lloc de trobada del barri format durant la dècada de 1960 entre la Ciutadella i el desaparegut escorxador municipal. Després de quasi cinc dècades d’ús, el projecte que s’acaba d’iniciar vol resoldre les deficiències d’accessibilitat existents a la plaça i el seu entorn, millorant al mateix temps la imatge paisatgística del conjunt, dotant-lo de zones verdes i integrant-lo a les característiques de l’entorn urbà.

Per aconseguir-ho, s’unificaran les plataformes existents, així com els paviments de tot l’àmbit, per harmonitzar la imatge de tot el conjunt i aconseguir la integració perseguida. La urbanització es complementarà amb l’adaptació dels trams de les xarxes de serveis (aigua, pluvials, electricitat...) que puguin quedar afectats, la instal·lació de nou enllumenat públic, la renovació de la senyalització viaria i la col·locació del mobiliari urbà necessari, com bancs, papereres i una font.

Un punt important serà l’enjardinament de tot l’espai, on es mantindrà part de l’arbrat existent i es plantaran nous arbres tipus morera per aportar ombra. Les zones enjardinades s’entapissaran amb plantes arbustives d’eficiència hídrica i es col·locaran jardineres que, a més d’una funció ornamental, protegiran els espais del trànsit.

Reforma del carrer Madrid

Recentment també s'han posat en marxa les obres del projecte de reforma del carrer Madrid, que transcorre entre la rotonda de l’Oficina de Turisme a l’avinguda de Rhode i la plaça Pep Ventura. La remodelació adequarà aquesta cèntrica via urbana, on predomina l’ús residencial, per facilitar una millor circulació simultània de vehicles i vianants, amb una calçada a un únic nivell i voreres més amples i dotades de vegetació. El projecte compta amb un pressupost de 474.320 € i es preveu que les obres tinguin una durada de 8 mesos.

La reforma del carrer Madrid ampliarà les voreres per millorar l’accessibilitat i seguretat de vianants.

La reforma del carrer Madrid ampliarà les voreres per millorar l’accessibilitat i seguretat de vianants. / Ajuntament de Roses

La funció principal del projecte és l’ampliació de voreres per tal de solucionar les deficiències d’accessibilitat actuals, ja que en la majoria de trams del carrer, aquestes voreres tenen una amplada inferior als 80 cm, dificultant el pas de cadires de rodes, cotxets d’infants, etc. L’ampliació prevista posarà fi a aquestes deficiències, harmonitzarà tot l’espai millorant la imatge general del carrer i reduirà els desnivells existents, garantint així la seguretat de tots els vianants.