Castelló d'Empúries crearà habitatge social per incrementar el mercat de lloguer

La condició de població turística genera una manca d’oferta de primera residència

Pisos de 25 m2 a 735 euros: la frustant realitat dels lloguers abusius a Empuriabrava

El centre històric de Castelló d’Empúries. | GERARD BLANCHÉ

El centre històric de Castelló d’Empúries. | GERARD BLANCHÉ

Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

Castelló d’Empúries treballa en diferents accions per incrementar el parc d’habitatge social davant la manca de pisos i cases de lloguer. L’actuació més imminent és la construcció de 33 habitatges a Empuriabrava, però es preveu crear-ne més amb el desenvolupament d’un pla parcial al nucli de Castelló. Paral·lelament, la Generalitat treballa en diversos projectes per facilitar l’accés a l’habitatge.

Per abordar el creixent problema de manca de lloc per viure, l’Ajuntament de Castelló d'Empúries va aprovar en el darrer ple municipal una modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que permetrà la construcció dels habitatges socials a Empuriabrava.

L’equip de govern té previst comprar una parcel·la a la marina amb la finalitat de construir habitatge social a la zona del Puigmal. L’adquisició respon a l’objectiu del govern actual de garantir el dret a l’habitatge i facilitar-hi l’accés. La iniciativa busca millorar l’oferta a curt termini i assegurar un desenvolupament planificat i sostenible a llarg termini, anticipant-se a les necessitats demogràfiques futures, segons ha explicat el regidor d’Habitatge, Antonio Martín.

«No tenim dates encara de quan es farà l’execució d’aquests pisos i fins que no s’hagi dut a terme tota la tramitació no sabrem quan es podran disposar d’ells», assenyala el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Canet. La proposta preveu que sigui una fundació qui es faci càrrec de la gestió.

D’altra banda, al nucli de Castelló es desenvoluparà un pla parcial a la zona d’Hort d’en Negre, on una part serà destinada a habitatge de protecció oficial. «El promotor ens ha de cedir, al llarg d’aquest any, una finca per edificar una part destinada a habitatge protegit. De moment només sabem que serà un bloc de planta baixa més tres pisos», explica el regidor d’Urbanisme.

Les actuacions urbanístiques responen a la necessitat de trobar solucions per la manca d’habitatge de lloguer. «Cal potenciar l’habitatge social i protegit. Hi ha molta demanda sobretot per part de gent jove, però no hi ha disponibilitat especialment al nucli històric». El municipi té un ampli parc d’habitatges, però molts dels propietaris opten per destinar-lo a lloguer turístic o a segona residència.

També hi ha uns 800 habitatges que estarien buits. En aquest cas, apunta que «o bé estan ocupats o bé no estan en condicions d’habitabilitat». I, com a conseqüència, hi ha una alta demanda de lloguer de primera residència.

Castelló d’Empúries és una les poblacions amb més pisos buits de la demarcació de Girona. El municipi té un parc d’habitatge al voltant de 17.000 unitats. Molts són lloguers turístics i segones residències. A això, s’hi sumen uns 800 habitatges que estan buits durant tot l’any. Són el 7% del total i la majoria estan situats a Empuriabrava. Les dades es van posar sobre la taula després d’un estudi elaborat fa poc més de dos anys, conjuntament amb una subvenció de la Diputació de Girona per tal d’aflorar els habitatges desocupats. A partir d’aquí, l’anterior govern i l’actual treballen amb estratègies per tal que aquest parc es converteixi en habitatge de lloguer i ajudi a resoldre la problemàtica de manca de domicilis de primera residència.

Arreglar habitatges

A banda de crear nous pisos de lloguer social, una altra de les mesures que s’està estudiant és la creació d’una línia de subvencions per arreglar habitatges a canvi de cedir-los per lloguer residencial. Al centre històric, alhora, es preveu la possibilitat de rehabilitar habitatges buits amb finalitat turística per millorar la imatge de la zona.

Martín ha explicat que, paral·lelament, el Departament d’Habitatge de l’Ajuntament està immers en diversos projectes destinats a facilitar l’accés a l’habitatge. «S’estan explorant diferents opcions i s’estan iniciant projectes que es revelaran en els pròxims mesos, amb l’objectiu de promoure l’oferta d’habitatge».

[object Object]

La Generalitat donarà potestat als ajuntaments per delimitar en quines zones s’autoritza l’habitatge turístic i en quines no. A Castelló d’Empúries, la situació és que sent un municipi turístic «tenim pocs hotels i la gent lloga segones residències o habitatges turístics», apunta el regidor d’Urbanisme, Jordi Canet, que manifesta la importància de limitar-ne el nombre amb cautela «perquè, segons com es faci, et pots carregar la principal font d’ingressos del municipi». En algunes zones, on hi hagi molta primera residència, com Castelló Nou o alguns barris d’Empuriabrava com el Puigmal, es limitaria i, en canvi, «es proposaria reformar els habitatges per a ús turístic del centre històric per millorar-ne la imatge i es mantindrien a tota la zona de mar».