L’Associació Amunt i Crits! Dones referents comunitàries de l’Alt Empordà ha col·laborat amb l’ABS de l’Escala en la creació en línia d’una guia de plantes medicinals africanes. La iniciativa s’ha desenvolupat en el marc del Programa Habiba, promogut pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb el suport de la Fundació «la Caixa». La guia és el resultat d’una recerca activa i participativa, on ha destacat la col·laboració entre l’equip mèdic del dispensari de Sant Pere Pescador i 17 dones d’origen immigrant del mateix municipi.

L’essència d’aquesta guia concentra, doncs, la idea de compartir coneixement sobre la salut, un vincle directe entre les dones i els equips professionals mèdics que les acompanyen per fomentar la comprensió mútua i l’empoderament en matèria de salut.

La creació d’aquesta guia de plantes medicinals està enfocada en les pràctiques de les dones d’origen gambià, senegalès i marroquí de Sant Pere Pescador. «Sovint, els metges desconeixen que aquestes dones utilitzen a més d’altres medicaments aquestes herbes. Per aquest motiu, hem volgut compartir aquest coneixement amb els professionals de la salut per informar-los sobre el seu ús per part de les comunitats, destacant la importància de la seva inclusió en la pràctica mèdica», ressalta la presidenta de l’Associació Amunt i Crits!, Loubna El Hassani.

Aquesta guia no només actua com a manual per als metges en la seva tasca diària, sinó que també facilita als pacients la identificació de les plantes que podrien estar consumint, així com el coneixement de les seves característiques, propietats, efectes adversos i interaccions. Ha estat necessari desenvolupar un guió per destacar l’ús de les herbes habituals dins de les comunitats magribines i subsaharianes per al tractament de malalties. Presenta la medicina tradicional en 9 categories de malalties, abordant 23 patologies comunes. Cada secció ofereix informació detallada sobre posologia, forma farmacèutica, via d’administració i contraindicacions principals. A més, per millorar la comunicació, la guia inclou fotografies de cada planta i traduccions en àrab, fula i wòlof, tenint en compte la diversitat de la comunitat.

Això no és simplement una recopilació de dades, sinó un esforç profund per preservar i compartir el coneixement ancestral sobre la medicina tradicional africana. «Tot i que hem posat èmfasi en les comunitats magribines i subsaharianes, considerem que la pràctica de la cura amb herbes té una dimensió mundial. L’objectiu principal és crear una guia accessible perquè tothom pugui explorar i entendre aquesta pràctica. A més, volem sensibilitzar els metges sobre la coexistència de medicaments i herbes en el procés de cura, ja que a vegades poden ser incompatibles amb les pràctiques de les comunitats».

L’Associació Amunt i Crits ha estat no només un facilitador d’aquest programa, sinó un motor de dinamització de sessions de treball entre grups de dones i professionals de la salut. Aquesta interacció ha donat lloc a la innovació social, amb la creació d’espais comunitaris i eines específiques dissenyades per acompanyar i empoderar les dones immigrades com a actius en matèria de salut a la comarca.

Més enllà de la guia de plantes medicinals, el programa inclou altres iniciatives notables. S’ha dut a terme un procés de participació comunitària que ha involucrat professionals de la salut, entitats i un grup de dones immigrades no només a l’ABS de l’Escala, sinó també al municipi de Sant Pere Pescador. Aquest procés ha culminat en un diagnòstic exhaustiu sobre la salut i l’accés al sistema de salut de les dones immigrades a la comarca.

A partir d’aquest diagnòstic, s’ha identificat la salut sexual i reproductiva com un àmbit prioritzat, conduint a la creació d’un taller de prevenció específic per a les dones immigrades de l’ABS de L’Escala. Cal destacar que aquest taller ha estat codissenyat amb el grup de dones participants, garantint que els continguts formatius i digitals s’ajustin a les seves necessitats i realitats.

Salut comunitària

A més, el programa Habiba ha transcendit les fronteres lingüístiques amb la creació de vídeos divulgatius traduïts a sis idiomes. Això assegura que la informació arribi a un públic més ampli, enriqueixen la comprensió de les pràctiques de salut comunitària. La creació d’una Xarxa Local d’Aprenentatge en Salut Comunitària Intercultural és un pas més cap a la difusió dels resultats del programa més enllà de la comarca, fomentant la col·laboració amb altres agents de salut.

Finalment, s’han fet dos seminaris oberts, realitzats en format webinar, perquè serveixen com a plataforma per a l’intercanvi de coneixement i la creació d’un espai de treball innovador en l’àmbit de la intervenció comunitària. «Aquesta iniciativa no només busca informar, sinó també inspirar noves formes de col·laboració i intervenció en salut comunitària», recalquen des de l’associació.