Roses assenta les bases per crear el futur centre d’investigació del mar

L’Ajuntament signarà convenis amb la Universitat de Vic i el CSIC per impulsar el centre de recerca científica a l’antiga depuradora de marisc

L’espai alliberat de l’antiga depuradora de marisc | SANTI COLL

L’espai alliberat de l’antiga depuradora de marisc | SANTI COLL / sònia fuentes. roses

Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

L’Ajuntament de Roses està immers en un projecte prometedor que busca transformar l’antiga depuradora de marisc en un centre d’investigació marina i preservació d’espècies en perill d’extinció. El nou govern de Roses (PSC, Junts i GP) es troba a les portes de formalitzar dos importants convenis, un amb la Universitat de Vic i l’altre amb el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), essent aquest el primer pas concret per establir les bases del futur centre. «La signatura dels dos convenis és imminent i seran l’embrió per donar forma a aquest innovador projecte, podem dir que tenim molta feina avançada» ha declarat l’alcalde Josep Maria Martínez.

El Centre de Mar vol integrar la conservació marina amb l’educació i la recerca universitària, amb l’esperança de convertir-se en un referent en tots aquests àmbits.

Inicialment, el projecte concebia l’espai amb piscines naturals, zones d’oci, un mirador i un edifici de serveis a la carretera del Far, a la Punta Palangrers, entre el segon moll i la punta del Far. Però el govern del moment va posar en dubte la viabilitat del projecte i es va decidir ajornar la decisió.

El Ministeri estava a punt de licitar la proposta a finals del 2022 amb una inversió d’aproximadament un milió d’euros. La regidora de Turisme en aquell moment, Montse Mindan, va informar durant un ple que per falta de consens es descartava i l’alcalde llavors, Joan Plana, va remarcar que l’Estat estava disposat a invertir el milió previst en algun altre projecte. Un dels motius dels dubtes era l’elevat cost de manteniment de les piscines d’aigua salada.

L’actual govern va manifestar recentment que l’Estat estava disposat a acceptar una proposta que contemplés un espai d’oci i alhora el Centre de Mar.

El Centre de Mar té les seves arrels en una proposta del PSC, que defensava la reserva de l’espai per a aquest centre a través d’una moció aprovada en el ple. El canvi de govern amb Junts que defensava la zona d’oci amb piscines i el PSC el Centre de Mar ha suposat que es puguin fusionar les dues idees i el projecte ha estat un dels temes que han pactat els partits juntament amb Gent del Poble durant l’acord de govern. «Des de l’equip de govern de Roses pensem que les dues propostes són compatibles. L’actual Govern busca fusionar les idees d’oci i investigació. L’objectiu és ser un referent turístic i científic, integrant estudis universitaris i preservant espècies marines sensibles a la badia de Roses». Segons Martínez, el Centre de Mar serà la prioritat dins d’aquesta proposta combinada, i l’equip redactor està actualment treballant en la integració dels espais públics amb el centre, que tindrà una naturalesa privada. La partida pressupostària no s’ha perdut i el Ministeri demana ara un nou projecte, que està en fase de redacció, per avaluar-lo, però d’entrada estarien disposats a tirar-la endavant, declara l’alcalde. «Ara que ja tenim un govern constituït podem presentar les dues propostes fusionades a les direccions del Ministeri».

Objectius del centre de Mar

Els objectius del Centre de Mar són diversos, incloent-hi l’estudi aprofundit de l’entorn marí i la preservació d’espècies en perill d’extinció. Tot i que el projecte va iniciar-se amb una atenció particular a la tortuga babaua, ha evolucionat cap a una iniciativa més àmplia centrada en la recuperació, protecció i conservació d’espècies sensibles presents a la badia de Roses. A més, busca promoure la realització d’estudis universitaris locals, especialitzats en ciències marines, biologia, robòtica marina, entre altres àrees rellevants.

Des de la perspectiva dels socialistes, aquest projecte és extremadament engrescador, i l’entusiasme s’ha transmès a tot l’equip de govern. Amb aquesta iniciativa, Roses aspira a transcendir la seva imatge com a destinació turística de sol i platja, afavorint una nova alternativa econòmica. La combinació d’atractius turístics amb l’aspecte científic pot ser un motor potent per al creixement de la ciutat i esdevenir no només un referent turístic sinó també un pol d’investigació i educació marina, consolidant-se com una ciutat singular i estratègica.

Redacció de projectes

L’aprovació del pressupost per al 2024 a Roses inclou inversions centrades en la redacció de projectes i millores en equipaments públics La despesa destinada a inversions puja a 2.293.000 € (un 29,31% més que en 2023), 316.000 dels quals provinents de subvencions, mentre que l’import restant serà autofinançat pels ingressos corrents del mateix Ajuntament, sense haver de recórrer, per tant, a cap concertació de crèdit.

Per altra part, el capítol d’inversions es destinarà una partida de 435.500 euros a la redacció d’avantprojectes i projectes. L’objectiu és avançar per tenir a punt els estudis necessaris per aprovar i licitar diferents obres. S’espera treballar en projectes com el del Front de Mar, el Mercat Cobert; aparcaments soterrats; millores a la plaça del Rei i a la carretera de Canyelles; o el camí d’accés a Punta Falconera, entre altres.

La resta de la inversió es destinarà a la millora urbana i d’infraestructures i serveis públics, a actuacions mediambientals i de platges, a la millora d’instal·lacions i edificis municipals i a programari informàtic per a l’adequació a les noves tecnologies. El govern contempla poder fer altres inversions amb el romanent de tresoreria positiu que es coneixerà els primers mesos de l’any.