Endesa ha posat en marxa al barri del Culubret de Figueres un centre de transformació en baixa tensió digitalitzat. També se n'ha instal·lat un al barri de Vila-roja de Girona. Els dispositius són una prova pilot que permetrà automatitzar el tram final de la línia elèctrica, aquella que arriba directament a les cases. Així, a partir d’ara, qualsevol incidència que afecti als clients que en depenen, es resoldrà amb molta més rapidesa. Aquest és un pas més per a seguir automatitzant la xarxa amb l’objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del servei. La iniciativa preveu instal·lar-ne, en una primera fase, onze més a Catalunya.

Aquesta iniciativa és una de les estratègies de la Companyia per lluitar contra el frau elèctric. Per aquest motiu, la mesura s’instal·la en aquells punts de Catalunya on la Companyia detecta consums anòmals provocats per l’ús irregular de les instal·lacions, i que provoquen interrupcions en el subministrament degut a la sobrecàrrega de la xarxa. Amb aquesta digitalització es pretén minimitzar l’impacte que el tall de llum genera a la resta de clients que, involuntàriament, en pateixen les conseqüències.

El telecomandament consisteix a dotar la instal·lació amb sistemes de control remot que permeten realitzar maniobres d’operació a distància. Així, des del Centre de Control d’Endesa es pot accionar a distància els dispositius d’aquest centre de transformació sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs. El Centre de Control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa mitjançant els elements de detecció de pas de defecte. D’aquesta manera s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció de fins a un 20% del temps d’interrupció del subministrament elèctric als clients que s’alimenten d’aquestes instal·lacions.

Acció pionera

Aquesta acció pionera se suma a d’altres que s’han realitzat a Vila-roja aquest 2023 amb l’objectiu final d’assegurar el subministrament al veïnat, i que compten amb una inversió total de gairebé 120.000 euros, aportada íntegrament per la Companyia. Així, a més, s’han estès dues noves línies subterrànies de baixa tensió, de gairebé 700 metres de llargada, per tal d’esponjar un dels centres de transformació que hi ha i que estava ja saturat per l’ús indegut de les instal·lacions. En aquest sentit, també s’ha ampliat la potència instal·lada d’un segon transformador, gairebé triplicant-la (passant dels 250 KVA als 630), i, així, repartir les càrregues existents.

Al Culubret, la Companyia Endesa ha executat un pla de reforma de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió, amb l’objectiu de garantir la continuïtat del subministrament als seus clients. Les obres han tingut una inversió de 200.000 euros i han ampliat la capacitat energètica del barri, tot esponjant les instal·lacions existents. S’han estès noves línies de baixa tensió i s’ha instal·lat un nou centre de transformació, per tal d’equilibrar les càrregues amb els centres de transformació ja existents. Cadascuna de les unitats donarà servei a sectors diferents de tots dos barris, tot assumit els subministraments més propers. Totes aquestes actuacions permeten, a més, augmentar l’automatització i digitalització de la xarxa, la qual cosa desemboca en disposar d’unes infraestructures més reforçades i mallades i, en conseqüència, més resilients, fiables i robustes.