Després de la jornada escolar, els infants continuen aprenent en diverses ocasions i llocs de les comunitats locals, com quan assisteixen a espectacles, tallers, visites a museus o participen en activitats extracurriculars. Malauradament, 1 de cada 4 infants no té accés a aquestes oportunitats educatives en finalitzar l’escola. Aquesta manca d’accés afecta de manera especial als infants de famílies amb baixos ingressos i nivells educatius reduïts, així com als d’origen estranger. A la vegada aquesta manca d’oportunitats té un impacte negatiu en el seu temps d’aprenentatge i en el seu desenvolupament educatiu i personal.

En aquest context sorgeix l’Aliança Educació 360, una filosofia d’aprenentatge que s’ha implementat recentment a la Zona Escolar Rural (ZER) Empordà, que agrupa cinc escoles: Cistella, Vilanant, Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia i Pont de Molins. Educació 360, també anomenada Educació a Temps Complet, és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. I ho fa vinculant escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat i vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats. L’objectiu d’aquesta iniciativa és comprometre’s amb l’educació a temps complet per superar les desigualtats educatives i mirar més enllà del context immediat per assegurar que aquesta educació estigui al seu abast per a tothom..

Des de fa pocs mesos, la ZER Empordà i les cinc escoles que la integren formen part d'aquesta filosofia educativa

La directora de la ZER i també de l’escola de Pont de Molins, Maria Antònia Barceló, explica que «a finals del curs passat que fem el pas de fer aquesta taula de treball entre els cinc ajuntaments, les cinc direccions de les escoles i la direcció de la ZER per poder teixir aquest 360 que ara va traspuant cap a les famílies. Llavors es va decidir fer l’aliança cap a l’Educació 360».

El retorn dels nens i nenes a l’escola, al municipi de l’Escala. | BASILI GIRONÈS

Un projecte que creix

Amb l’inici del nou curs escolar, la ZER continua sent un element que uneix, integra i enriqueix l’experiència educativa dels estudiants i les seves famílies, fomentant l’afecte pel territori i una educació que transcendeix les aules i es converteix en un element dinamitzador de la comunitat local.

Dins d’aquesta perspectiva educativa, l’any passat van iniciar el projecte Camins, que busca familiaritzar els estudiants amb el seu entorn perquè el valoren i protegeixin, tant des del punt de vista natural com social i cultural.

Aprofitar l’entorn

Aquesta mirada educativa 360 forma part de l’essència del projecte educatiu de la ZER Empordà. Barceló apunta que el projecte Camins els va permetre veure la seva potencialitat: «Quan decidim aprofitar l’entorn com el millor espai d’aprenentatge per als nostres nens i nenes i un cop es nodrien de l’entorn i investigaven la història, els elements naturals, les zones del poble i experts del poble venien a ajudar-nos en aquesta descoberta científica o històrica, aquests nens estaven preparats per retornar al seu propi poble explicant a tota la comunitat educativa el valor social i natural d’aquell camí. L’any passat, el desafiament era recuperar un camí en cadascun dels nostres pobles, i aquest any, dins d’aquest enfocament 360, estem impulsant el projecte Identitats per descobrir, identificar i construir la nostra pròpia identitat, explorant tots els seus aspectes per reforçar la nostra identitat col·lectiva».

L'educació 360 va més enllà de les parets de l'escola i vol ser un element dinamitzador de tota la comunitat

Polítiques educatives

Enric Aragonès Jové, director de l’Aliança Educació 360, subratlla que «en els últims anys, l’organització ha construït un ampli consens: l’educació es desenvolupa tant a dins com a fora de l’escola, i les oportunitats educatives fora de l’escola poden reforçar les desigualtats socials. L’accés i la selecció d’activitats extracurriculars estan influenciats profundament pel context sociocultural de les famílies. Això ens porta a una conclusió inevitable: les polítiques educatives han de prestar atenció al que passa en aquest espai.».

Entre els reptes d’aquest any, Aragonès Jové assenyala que «hem de preguntar-nos quin ha de ser el paper de cadascú en garantir una educació completa per a tothom, des dels centres educatius i els seus professionals fins als ajuntaments i al Departament d’Educació. I això ha de ser impulsat per tres factors indissociables: qualitat, equitat i comunitat.»