Durant la passada campanya electoral, l’actual alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va adquirir dos compromisos importants amb els veïns de Vilatenim: Rellançar el seu Consell Municipal com a eina representativa de les relacions amb l’Ajuntament i començar a treballar per a la construcció futura d’un nou centre polivalent que substitueix l’envelat provisional instal·lat el 2017.

Per aconseguir el primer objectiu, el passat 17 de juliol, amb un decret d’alcaldia, Masquef va nomenar Mireia Sala Viñolas com a nova alcaldessa de barri amb la facultat d’escollir els membres del Consell Municipal que ha de representar el veïnat de Vilatenim. Sala, filla de qui fins ara ocupava aquesta plaça, Dolors Viñolas, formava part de la candidatura de Junts per Figueres. L’objectiu del govern és «millorar i accentuar les relacions entre l’Ajuntament i el Consell Municipal per atendre les necessitats i els projectes de futur».

Aquests darrers anys, els veïns de Vilatenim han expressat en reiterades ocasions la seva petició de rebre més atenció per part de l’Ajuntament de Figueres. Mesos enrere, el col·lectiu de pagesos que encara manté el caràcter rural del poble va manifestar, a través de les pàgines d’aquest Setmanari, la seva preocupació pel mal estat de la llera del Manol pel risc que podria comportar en cas d’una avinguda forta.

En el programa electoral de Junts hi figura de manera destacada la voluntat de construir un nou centre polivalent per al poble, ja que l’edifici del Centre Recreatiu Empordanès, lloc de trobada del veïnat, va ser enderrocat el setembre de 2016, ja que estava afectat per les obres de desdoblament de la C-260. La matinada del dia de la seva desaparició, un grup de veïns va assistir a l’enderroc protagonitzant un esmorzar de comiat a la que havia estat la seu de les activitats del poble durant dècades. L’any següent, l’Ajuntament va aixecar un envelat provisional que no ha estat massa utilitzat.

L’annexió de Vilatenim a Figueres va ser acordada el 1974 pels respectius plens municipals i es va fer efectiva el 1975, en una de les darreres decisions de la dictadura franquista.