Empordà

Empordà

El canvi climàtic posa en perill infraestructures claus de l’Alt Empordà

El Departament d’Acció Climàtica ha presentat un estudi sobre la vulnerabilitat de les infraestructures per l’efecte del canvi climàtic on es contemplen riscos actuals i potencials i es proposen setze mesures

Segons l’estudi, la línia convencional de tren en el tram Vilamalla-Figueres és una de les classificades d’alt risc pel canvi climàtic. | IRENE ROÉ

«El canvi climàtic és una realitat contrastada al nostre país i que s’amplificarà en les pròximes dècades per algunes variables –com l’increment de la temperatura i l’augment en la freqüència i la intensitat d’episodis meteorològics extrems– els diferents models climàtics mostren tendències clares, tot i que poden diferir en la magnitud i abast», així comença l’estudi Avaluació de la vulnerabilitat de les infraestructures de transport de Catalunya als impactes del canvi climàtic. Aquest treball posa de manifest les infraestructures més vulnerables ferroviàries i viàries. En general, hi ha afectacions a tot Catalunya.

Segons l’estudi, la línia convencional de tren en el tram Vilamalla-Figueres és una de les classificades d’alt risc pel canvi climàtic. | IRENE ROÉ

El document preveu riscos potencials i actuals i s’han classificat en quatre tipus: incendis, precipitacions, canvis bruscos de temperatura i vent. Pel que fa a la problemàtica actual a l’Alt Empordà destaquen nombrosos trams d’infraestructures amb risc d’inundabilitat i els problemes derivats sobre les xarxes viària i ferroviària. Per una banda, la xarxa ferroviària d’Alta Velocitat en el tram de Figueres fins a la frontera francesa és una de les zones amb més risc d’inundació. Per l’altra, la línia convencional en el tram que passa per Llançà i Colera, el que va de Portbou a Cervera o el tram Vilamalla-Figueres, entre altres, són llocs que el document classifica d’alt risc d’inundació. Respecte a la xarxa viària, l’N-260 en el seu pas per Colera i Portbou; i la zona de Llançà- el Port de la Selva són infraestructures vulnerables pel risc d’incendi i inundacions. La GI-503, la carretera del coll dels Horts també està exposada a aquests fenòmens climàtics.

Imatge d’arxiu d’un dels túnels de la línia d’alta velocitat en el tram Figueres-França. | MARC MARTÍ

L’estudi indica que «l’impacte amb un cost potencial associat més elevat per increment de temps de viatge és el vinculat a la inundació per precipitacions abundants. Conseqüència de l’afectació tant de la xarxa viària com ferroviària».

Riscos potencials

El document remarca que l’augment de les temperatures és un risc potencial i farà que les infraestructures pateixin «deformacions, danys per erosió, alteracions a la via per incendis, entre altres». L’estudi també conclou que «aquests escenaris futurs de temperatura se superposaran amb zones on el risc d’incendi actual ja és alt o molt alt, fent que aquest s’incrementi. Aquest fet resulta particularment evident en punts concrets on el risc actual ja és molt alt, com ara el cap de Creus».

Pel que fa al potencial risc d’inundació, les precipitacions intenses afectaran el quadrant nord-est de Catalunya. «Es constata que les regions més crítiques es troben a l’Alt i el Baix Empordà, també al Gironès i al delta de l’Ebre».

La línia d'Alta Velocitat en el tram de Figueres a França és una de les zones amb més risc d'inundació

decoration

L'estudi conclou que és urgent la millora de l'eficència i la capacitat dels sistemes de drenatge

decoration

Propostes d’adaptació

Per mitigar aquests impactes, l’estudi proposa 16 mesures i 26 accions per adaptar les infraestructures catalanes al nou paradigma climàtic. S’han establert tres nivells de prioritat: molt alta, alta i mitjana. Les més urgents tenen a veure amb millorar l’eficiència i capacitat dels sistemes de drenatge, augmentar la capacitat predictiva a molt curt termini d’incidències climàtiques, incrementar la protecció d’infraestructures situades en zones costaneres, millorar i reforçar el sistema de subministrament elèctric en elements crítics.

El 2027 s’ha de renovar el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC) i l’estudi remarca que «haurà de preveure la planificació de noves infraestructures o variants viàries i ferroviàries a executar al llarg dels pròxims 20 anys que (...) rebran de manera molt evident els impactes del canvi climàtic, en molts casos amb caràcter més extrem que el previst en les projeccions exposades en el present informe, circumscrites al període 2021-2050».

Compartir l'article

stats