El tancament pressupostari de l’any 2022 dona com a resultat a Roses una xifra rècord pel que fa als fons municipals destinats de manera directa a l’àrea d’Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania de l’Ajuntament. La suma del pressupost aprovat inicialment, més les modificacions de crèdit realitzades per atendre les necessitats sorgides durant el decurs de l’any, fan tancar l’exercici amb una despesa total en aquesta àrea d’1.229.715 €, la més alta de la seva història, i per sobre de l’anterior rècord de 2021, que ascendí a 1.211.039 € a causa de les dotacions extraordinàries per fer front als efectes de la pandèmia.

Roses segueix així posant en valor una tendència continuïsta a l’alça, amb una despesa social que creix de forma sostinguda al llarg dels darrers anys, i que es tradueix en una ampliació dels serveis i al tractament de les situacions de vulnerabilitat que es produeixen al municipi.

Gràfic de la inversió municipal en acció social. Ajuntament de Roses

Serveis que creixen i s’adapten a les noves necessitats

L'àrea d'Acció Social s’encarrega anualment del conjunt de serveis i recursos públics destinats a donar resposta a les necessitats i mancances de tipus social de la ciutadania de Roses, informant, acollint i assessorant, tramitant documents i gestionant prestacions, ajuts i recursos econòmics. Realitza tasques en els àmbits de l’atenció social primària, persones grans, dones, infància, immigrants, famílies, prevenció i tractament d’addiccions... per tal de millorar la seva qualitat de vida, reduir la desigualtat i augmentar la seva autonomia, i també prevenir i actuar sobre les causes que condueixen a situacions de risc social i exclusió.

La cessió d’un pis a ALTEM, els ajuts al lloguer a famílies en situació de vulnerabilitat i l’acollida de refugiats d’Ucraïna, principals serveis incorporats aquest any

Un conjunt de serveis que s’han d’adaptar a les necessitats sobrevingudes i que incorporen any rere any noves prestacions. En el cas d’aquest 2022, han destacat la cessió d’un pis a la Fundació ALTEM per a l’allotjament tutelat de persones amb discapacitat intel·lectual residents al municipi, el nou conveni signat amb Invia per al pagament de lloguers a famílies en situació de vulnerabilitat, o l’atenció i coordinació en l’establiment de les persones refugiades arribades al municipi provinents del conflicte bèl·lic a Ucraïna.

Una altra millora ha estat l’ampliació i renovació de la seu del departament d’Acció Social, per oferir espais més adients, confortables i amables en l’atenció psicològica de serveis com com el d’atenció a les dones o el de teràpia infantil.