La supressió del pagament obligatori a l’aparcament del camp vell de la carretera del Far de Figueres ha comportat un augment del nombre d’usuaris d’aquest espai que es va crear amb la finalitat de facilitar l’estacionament de veïns i visitants en una de les entrades principals de la ciutat.

Davant de la poca ocupació que tenia, abans de l’estiu, l’Ajuntament va canviar el sentit dels carrers Progrés i el Far per a donar accés directe a l’aparcament des de l’avinguda Vilallonga. La senyalització existent, però, és encara molt minsa.