Durant aquest cap de setmana passat , dins de la Festa de Sant Antoni de Navata, l’Ajuntament va convidar la població a una jornada de portes obertes per visitar la casa de Can Forch, adquirida recentment amb un procés d’expropiació perquè sigui la nova seu de la Casa Consistorial. Van ser molts els veïns i veïnes que van accedir a aquesta activitat. «Per la situació urbanística, aquesta és la millor finca, ja que la propietat havia cuidat molt els detalls, fins al punt que li donarem la possibilitat de fer un museu», explica l’alcalde de Navata, Jaume Homs. La taxació oficial, duta a terme pels tècnics facultats de l’equip de Duatis Arquitectes SLP, valora la finca en 643.824 euros. Prèviament es va redactar un estudi de les possibilitats funcionals de l’edifici.

El 27 de desembre passat, Jaume Homs va signar l’acta d’expropiació de la finca de Can Forch, coneguda també com a Can Vilar, que està situada a la plaça Escultor Casamor, número 4, i que confronta al nord amb el carrer Mont, a l’est amb la plaça Escultor Casamor, al sud amb la plaça Sant Roc (El Gorg) i a l’oest amb la plaça 11 de Setembre.

L’edifici ofereix moltes possibilitats d’ús Borja Balsera

En el procés de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat el desembre del 2020, ja es va analitzar una possible ubicació per al nou edifici, perquè l’ajuntament l’actual –situat a la plaça de la Vila– no compleix cap normativa i aquesta va ser la seleccionada de tres propostes presentades a Urbanisme i a l’equip redactor. La seva ubicació permet l’obertura del nucli antic i comunicació directa amb el seu entorn.

La seva situació històrica singular fa que el recinte emmurallat del poble, amb més de 40 metres, estigui dins de la finca. La gran superfície enjardinada al costat de les places permetrà acollir actes culturals, que fins ara no era possible de realitzar.

L’Ajuntament preveu ubicar-hi també una oficina de Correus per millorar el servei. A la part baixa, també, hi ha el celler del nucli emmurallat i un trull d’oli amb material de la Fundació Casamor. «És un projecte que em fa especial il·lusió. Serà com una tornada als orígens», confessava l’alcalde de Navata en una entrevista recent a aquest Setmanari.