El Consell Comarcal de l'Alt Empordà reactiva el Consell Consultiu de la Gent Gran. Va convocar una reunió telemàtica el passat divendres 6 de novembre en la que es va exposar la necessitat de generar aquest espai de debat per escoltar les necessitats de les persones grans, adaptar les activitats i polítiques que es realitzen a la comarca a les necessitats i implicar-les en la seva transformació.

Aquest òrgan es va constituir el 12 de febrer de 2003 i va estar actiu més de deu anys. Ara, s'ha plantejat la reactivació amb tot un seguit d'elements innovadors que li donaran pluralitat. Els canvis més importants seran la incorporació de persones a títol individual i l'organització mitjançant comissions de treball.

La presidenta del Consell Comarcal Sònia Martínez va fer la intervenció d'obertura on va destacar l'empenta del grup de delegats i delgades de la comarca al VIII Congrés nacional de la Gent Gran de Catalunya, celebrat a la tardor de 2019, que els ha encoratjat en la tasca d'articular un nou Consell Consultiu modern i útil: "cal vetllar pels drets i la dignitat d'aquest col·lectiu i fomentar polítiques i accions comunitàries que afavoreixin la seva participació en la comunitat", va dir. També va justificar la necessitat de l'òrgan: "La manera com ens fem grans està canviant i és imprescindible escoltar un sector de la societat que moltes vegades queda silenciat".

A la reunió en videoconferència van participar 22 membres del consell de gent gran i 11 representants d'entitats (entre les quals es troben tècnics de l'Oficina de Gent Gran Activa, l'Ajuntament). Actualment són 49 persones de 23 municipis diferents les que s'han interessat i formaran part d'aquesta nova etapa del Consell de Gent Gran.

Aquest procés de treball està obert a la participació de totes les persones amb ganes d’implicar-se en els diferents espais de treball previstos. Els tècnics comarcals acompanyaran en l'elaboració d'uns nous estatuts que recullin el nou funcionament de l’organisme i que han de permetre que tiri endavant la seva activitat ordinària.

A la sessió de treball es va proposar que, de manera interina, Dolors Quer ocupés la plaça de representant de l’Alt Empordà al Consell de la Gent Gran de Catalunya, que es troba vacant des de l’any 2016, fins a la formalització del nou funcionament del Consell Consultiu comarcal.

A la trobada es van definir 5 línies de treball definides a partir de les propostes del grup motor i les necessitats identificades pels professionals de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal per abordar diferents aspectes relacionats amb els drets i l'atenció digna a les persones grans.

El primer eix és obrir una reflexió sobre el model de llar, residències i habitatges així com la detecció de necessitats i recursos. Un dels altres propòsit és la defensa dels drets de les persones grans i establir eines combatre prejudicis i estereotips. En aquest sentit es va obrir una via d'actuació: la sensibilització a les escoles.

La soledat i l'aïllament encaminarà un altre eix que vol reflexionar sobre com afrontar una necessitat cada vegada més emergent com és la soledat. Una de les maneres de fer front aquestes mancances és abordar la bretxa digital per fomentar la xarxa social i relacional de les persones grans.

També plantejaran l'actual model de Casal de la Gent Gran per posar la mirada en el futur. El cinquè eix és el mateix replantejament del Consell de la Gent Gran.